Twój e-PIT nagrodzony jako dobra praktyka w administracji publicznej

08.11.2019 08:05 (aktualizacja: )

Usługa Twój e-PIT otrzymała certyfikat EPSA 2019 Best Practice  w kategorii administracji publicznych poziomu centralnego. EPSA (European Public Sector Award) promuje rozwiązania najbardziej przyjazne obywatelom i rozwojowe.

4 listopada 2019 r., podczas uroczystości w Maastricht, dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów Szymon Wiśniewski odebrał certyfikat EPSA 2019 Best Practice dla usługi Twój e-PIT. Znalazła się ona w grupie 40 najwyżej ocenionych projektów z 14 krajów, które otrzymały certyfikaty. Wręczenie nagrody poprzedziła krótka prezentacja usługi Ministerstwa Finansów.

Tegoroczna edycja  konkursu Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) przebiegała pod hasłem „Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości”.

Zewnętrzni, niezależni naukowcy, praktycy oraz konsultanci zajmujący się administracją, ocenili ponad 160 wniosków, m.in. w kategorii administracji europejskiej i krajowej, regionalnej i lokalnej, które dotyczyły różnych dziedzin aktywności i wdrożonych e-usług publicznych.

Certyfikowane dobre praktyki zostały opisane w publikacji, która będzie udostępniona na stronie internetowej EPSA.

O usłudze Twój e-PIT

Twój e-PIT funkcjonuje od połowy lutego 2019 r. To automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Zeznanie, uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową, jest udostępniane w wersji elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl. Z usługi można skorzystać z dowolnego miejsca na świecie - na komputerze i wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych (Android, iOS, WinPhone etc.).

Wprowadzenie usługi znacznie uprościło roczne rozliczenie największej grupy podatników (ok. 21 mln). Twój e-PIT zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas wypełniania deklaracji, a co za tym idzie, konieczność złożenia korekty. Dzięki niemu podatnicy mogą również zapłacić podatek online, a także otrzymać szybszy zwrot nadpłaty.

Twój e-PIT stał się jedną z najpopularniejszych e-usług publicznych w Polsce i wzorem świadczenia nowoczesnych usług publicznych.

Źródło: MF

Twój e-PITRozliczenie rocznePIT-36PIT-37