Twój e-PIT: Do końca maja US poinformuje o podatku do zapłaty

Katarzyna Sudaj

MF zakończyło proces automatycznej akceptacji rozliczeń PIT-37 i PIT-38 przygotowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Do 31 maja US poinformuje tych podatników, którzy muszą dopłacić brakujący podatek.

W weekend resort finansów poinformował o zakończeniu procesu automatycznej akceptacji deklaracji PIT wygenerowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Wiemy, że dotyczy to ok. 2,2 mln zeznań PIT-37 i PIT-38, których podatnicy nie zaakceptowali, ale jednocześnie nie rozliczyli się w innej formie (np. w programie do rozliczeń rocznych lub w formie papierowej). Wówczas za prawne rozliczenie uznaje się PIT wygenerowany przez system Krajowej Administracji Skarbowej.

Urzędy skarbowe mają teraz czas do 31 maja, aby poinformować tych podatników, dla których z automatycznego PIT-37 lub PIT-38 wynika niedopłata podatku. Od momentu otrzymania takiej informacji z US, podatników ma 7 dni na uregulowanie brakującego podatku.

Na jaki numer konta wpłacić brakujący podatek z PIT?

W jaki sposób fiskus zwróci nadpłatę podatku z PIT

Jeśli z automatycznego zeznania z usługi Twój e-PIT wynika nadpłata podatku dochodowego, to US zwróci ją przekazem pocztowym na adres zamieszkania podany w zeznaniu. Zwrot przelewem bankowym na konto będzie możliwy tylko wówczas, gdy podatnik podał wcześniej numer swojego rachunku. W tym roku można było wpisać numer konta w rozliczanej deklaracji.

Termin zwrotu podatku dla zeznań składanych elektronicznie wynosi od 2019 roku maksymalnie 45 dni. Co ważniejsze - dla deklaracji zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT będzie liczony od 1 maja 2019 r.

Rozliczenie rocznePIT-37Podatek PITKwota wolna od podatku