Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Twój e PIT 2019: Będą nowe sposoby logowania?

Iwona Maczalska 11.02.2020 13:33 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy regulujące nowe zasady uwierzytelniania danych w rządowym portalu podatkowym Twój e-PIT. W myśl nowych przepisów system oprócz dotychczasowych danych może poprosić również o podanie innych informacji o podatku, będących aktualnie w posiadaniu skarbówki.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

6 lutego 2020 roku Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Zdaniem resortu finansów celem zmian jest w szczególności zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wiarygodności podatnika, co spowoduje zwiększenie ochrony danych osobowych podatników przed nieuprawnionym dostępem.

Wygląda na to, że nowymi regulacjami Ministerstwo Finansów chce zabezpieczyć podatników m.in. przed kradzieżą danych. Przypomnijmy, że to właśnie w zeszłorocznych rozliczeniach PIT wykryto poważną lukę w zabezpieczeniach, w wyniku której pracodawca posiadał łatwy dostęp do wrażliwych danych finansowych pracownika, a także niejednokrotnie jego najbliższej rodziny. Jak się w konsekwencji okazało powodem powstania luki był sam sposób logowania, w którym oprócz numeru PESEL wystarczyło podać kwotę całkowitego dochodu uzyskanego za rok ubiegły oraz kwoty przychodu z jednej informacji PIT-11. Wszystkimi powyższymi danymi dysponował pracodawca - jeżeli było to jedyne źródło przychodu pracownika. Więcej na ten temat w artykule ,, Twój e-PIT: poważna luka w zabezpieczeniach. Pracodawca może zalogować się na konto pracownika”.

Nowe sposoby logowania do usługi Twój e-PIT

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów aby zalogować się do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, podatnik musi dokonać uwierzytelnienia swoich danych. Może odbywać się to na dwa sposoby: za pomocą profilu zaufanego podatnika bądź poprzez podanie danych podatkowych tj.:

  1. Numeru PESEL lub Numeru NIP oraz daty urodzenia podatnika,
  2. kwoty przychodu wykazanego przez podatnika w zeznaniu złożonym za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy (składając deklarację PIT za 2019 rok – w 2020 roku należy wskazać kwotę przychodu wykazaną w deklaracji PIT za 2018 rok – składanej w roku 2019),
  3. kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu (PIT-11, PIT-8C),
  4. kwoty nadpłaty bądź zwrotu podatku za rok podatkowy bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy (w bieżącym roku będzie to kwota uzyskana w PIT za 2018 rok – składanej w 2019 roku).

Twój e-PIT - dodatkowe dane niezbędne do logowania

W najnowszym rozporządzeniu Minister Finansów informuje o rozszerzeniu katalogu danych, jakie zobowiązany będzie podać podatnik w trakcie logowania do portalu podatkowego. W myśl nowych przepisów warunkiem korzystania z portalu Twój e-PIT będzie uwierzytelnienie podatnika poprzez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej (w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty).

Choć resort finansów nie precyzuje co dokładnie oznaczają ,,inne dane dotyczące podatnika, które są w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej”, to informuje, że ,, dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie żeby uzyskać dostęp do ww. usługi”.

Twój e-PITPodatek PITRozliczenie roczneHOT