Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Termin sporządzania sprawozdań finansowych mija dziś. Rozporządzenie wejdzie w kwietniu

31.03.2020 14:46 (aktualizacja: )

Rozporządzenie ministra finansów wprowadza wydłużenie terminów do sporządzenia m.in. sprawozdań finansowych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i inwentaryzacji dla większości podatników prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tuż przed północą opublikowano rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Dla większości podatników, dla których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok upływają odpowiednio 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminów na złożenie m.in. sprawozdań finansowych to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, gwarantująca brak sankcji przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym oraz w ustawie o rachunkowości. Zdaniem BCC, rozporządzenie to wprowadzono za późno. Zostanie ono prawdopodobnie ogłoszone już w kwietniu, czyli po upływie terminu na złożenie sprawozdania do 31 marca. Nie można wydłużać terminu, który już ustawowo upłynął. Ustawodawca najwyraźniej postanowił, w tych wyjątkowych okolicznościach, „przymknąć oko” na pewne nieścisłości i niedociągnięcia.

<< CIT-8 dla firm jednak przełożony na koniec maja

Projekt rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydany jest na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 15 zzh ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r.

dr Jacek Matarewicz

ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego

Koronawirus w Polsce