Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tańszy prąd dla przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia oświadczenia u dostawcy do 30 listopada 2022

Ewelina Czechowicz 15.11.2022 07:30 (aktualizacja: )

Osoby. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie u dostawcy prądu. To pozwoli na niższe rachunki za prąd od 1 grudnia 2022 r.

 

Uwaga! Wzór oświadczenia wraz z instrukcją i zasadami składania dostępne są w artykule ,,Tańszy prąd dla przedsiębiorców. Wzór oświadczenia oraz instrukcja składania".

Warunkiem obniżenia rachunków za prąd przez mikroprzedsiębiorców jest złożenie do 30 listopada 2022 r. oświadczenia, pozwoli to na skorzystanie z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Warto dopełnić formalności do 30 listopada 2022 r.

Kto może skorzystać z obniżonych cen prądu?

Z niższej ceny prądu może skorzystać każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, mały przedsiębiorca oraz średni przedsiębiorca. 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warunki te spełnia większość jednoosobowych działalności gospodarczych stąd warto złożyć oświadczenie by móc skorzystać od 1 grudnia 2022 r. z obniżonych kosztów prądu. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami z obniżki cen prądu będzie mógł skorzystać także: 

Mały przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Oświadczenie warto złożyć do 30 listopada 2022 r. by do końca 2023 roku korzystać z ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh.

Wzór oświadczenia o tanim prądzie został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299

Tańszy prąd dla przedsiębiorców pod warunkiem złożenia oświadczenia dostawcy do 30 listopada 2022 r.

​Podatek VAT a cena prądu

Cena 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Aktualnie Vat jest obniżony przy cenie prądu, jednak w 2023 roku może to zostać zmienione z uwagi na przepisy unijne.

Oświadczenie o tanim prądzie

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, muszą złożyć mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy do 30 listopada 2022 r. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne i pozwoli to na obniżenie rachunków za prąd już od 1 grudnia 2022 r. Warto zaznaczyć, że oświadczenia złożone po 30 listopada sprawi, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

>>> Moc prądu z fotowoltaiki

Oświadczenie o zamrożenie cen prądu

Do wypełnienia oświadczenia potrzebne są:

 • nazwa, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy),
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną

(suma tych danych musi wynieść 100%). Poniżej zamieszczamy:

Wzór oświadczenia

Oświadczenie podlega ewentualnej odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

>>> Zdecyduj się na własną instalację fotowoltaiczną i nie płać za prąd

Oświadczenie można złożyć w sposób tradycyjny lub przez Internet.  Żeby złożyć oświadczenie w formie elekronicznej należy dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się bowiem:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem zaufanym albo
 3. podpisem osobistym

i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

PrzychodyKosztyZwolnienie z VATVAT