Świadczenie dla rodzin nadal wynosi 500 zł

Redakcja PIT.pl

Świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” jest wypłacane na dotychczasowych zasadach i wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

» Zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski dostępne od 1 lipca

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych napływa wiele zapytań o wysokość świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. Pojawiają się głosy, że teraz wynosi ono nie 500 zł, ale 800 zł. Są one jednak niezgodne z prawdą.

Jeżeli zostaną uchwalone i wejdą w życie przepisy, które zwiększą wysokość świadczenia wychowawczego, wówczas ZUS będzie je realizował.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko, w okresie świadczeniowym, który potrwa do 31 maja 2024 r. Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,4 mln dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ok. 2,8 mld zł.

» Rodzina 800+. Czy trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w nowej wysokości?

500+ do 31 grudnia bez zmian

Źródło: shutterstock

Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną, za pomocą:

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o 500 +, a są uprawnione do świadczenia i chcą je otrzymać za pełny okres, powinny złożyć wniosek do końca czerwca. Wtedy otrzymają świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do korzystania z aplikacji mZUS. Zawiera ona funkcje, które przyspieszają wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin – nie tylko 500+, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie dobry start (300+).

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500+ w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic lub opiekun może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

Rząd chce od 1 stycznia 2024 r. podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia się nie zmienią.

Projekt zmian w formie ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Rządowego Centrum Legislacji i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za pośrednictwem BIP można zgłaszać swoje uwagi.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, które zapewnią ZUS czas na szybkie obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku.

Źródło:ZUS.pl

ZasiłkiZUS