Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Sprzedaż aut firmowych - będą kłopoty. Niższe koszty, wyższy podatek

Piotr Szulczewski

Mimo, że podatnik od 2019 r. sprzedawać będzie samochód będący majątkiem firmowym, do kosztów nie zaliczy całej wartości poniesionego na jego zakup wydatku. Nowe przepisy limitują wartość, jaką można będzie wprowadzić do kosztów podatkowych – łącznie z tytułu amortyzacji oraz sprzedaży pojazdu.

Nowe zasady rozliczania sprzedaży aut po 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, ostateczna wersja sejmowego projektu zmian w ustawie o podatku PIT, wskazuje, że dochodem albo stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwoty 150.000 zł (225.000 w przypadku aut elektrycznych), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

W efekcie doszło do znacznego ograniczenia rozliczania kosztów w przypadku sprzedaży samochodów osobowych. Okazuje się zatem, że w zasadzie wyłącznie przy autach o wartości do 150.000 zł możliwe będzie pełne rozliczenie kosztów nabycia pojazdu – przy tych pojazdach limit i ograniczenie nie obowiązują. Gdy koszt zakupu przekroczy 150.000 zł, ustalić będzie trzeba koszty jako różnicę kwoty 150.000 oraz odpisów amortyzacyjnych.

Przykład
Jeśli podatnik kupi auto za 200.000 zł i sprzeda je za 100.000 zł dokonując  międzyczasie odpisów 60.000 zł (amortyzacja przez dwa lata od limitu wartości 150.000 zł daje opisy 30.000 zł rocznie, czyli 60.000 zł przez dwa lata), to w chwili sprzedaży wykaże przychód 100.000 – (150.000-80.000) = 30.000 zł.

Korzystniejsze rozliczenie sprzedaży auta według przepisów dotychczasowych

Do tej pory ograniczane były odpisy w trakcie użytkowania auta w działalności – amortyzowana była kwota wyłącznie do limitu 20.000 euro (ok. 86.000 zł). W efekcie przez dwa lata jako amortyzowana część wartości początkowej - do kosztów trafiało 34.400 zł (86.000 x 0,2 stawka roczna amortyzacji = 17.200 x 2 lata = 34.400 zł). Natomiast w chwili sprzedaży limit nie obowiązywał. Sprzedaż w wartości 100.000 obniżana była zatem o pełną wartość początkową po odjęciu pełnej wartości odliczanych w trakcie użytkowania auta rat amortyzacyjnych (200.000 – 80.000 = 120.000 zł). Ostatecznie sprzedaż na podstawie obecnych przepisów powoduje stratę 20.000 zł (200.000 – 120.000 = 80.000).

Optymalizacja nabycia - samochód w firmie

Jedynie w przypadku, gdy samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze będących przedmiotem działalności podatnika limitu przy sprzedaży aut osobowych nie stosuje się.

Wnioski i optymalizacja

Jedyną metodą, aby auto osobowe, o wartości początkowej wyższej niż 150.000 zł rozliczyć korzystniej w kosztach niż do tej pory jest… korzystać z niego na tyle długo, by wartość sprzedaży znacząco spadła, a najlepiej przez nie krótszy czas niż 5 lat (pełen okres amortyzacji stawką podstawową 20%) lub okres taki, w którym dojdzie do pełnej amortyzacji pojazdu. Ewentualnie powinien on sprzedawać auta, w których występują defekty znacząco obniżające cenę sprzedaży. Nieopłacalnym staje się natomiast kupno aut na okres 1-2 lat.

Przykład
Podatnik kupi w 2019 r. auto za 200.000 zł. Korzystać będzie z niego przez 5 lat i znacznie zniszczy pojazd (wypadek, naprawy), cena sprzedaży spadnie do 60.000. W ramach amortyzacji pojazdu przez 5 lat rozliczył w kosztach 150.000 zł. Podatek od ceny sprzedaży ustalany będzie od 60.000 – (150.000 – 150.000) = 60.000 zł. Według starych przepisów podatek ten wyniósłby 60.000 – (200.000 – 200.000) = 60.000 zł, czyli zasady rozliczeń aut zrównałyby się według starych i nowych przepisów. Jednak w okresie amortyzacji po 2019 r. w koszty trafi 150.000 zł, a według zasad sprzed 2019 r. – jedynie część nieprzekraczająca 20.000 euro (czyli 86.000 zł). Zmiana przepisów w takim przypadku będzie korzystna dla podatnika. 

KosztyAuto firmowe