Spółka z o.o oraz komandytowa. Jaki termin zapłaty składek ZUS 2022?

Iwona Maczalska

Płatnicy mają wątpliwości jaki, nowy termin zapłaty składek ZUS dotyczy spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Czy w 2022 roku będzie to 15. czy 20. dzień miesiąca?

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Nowe przepisy Polskiego Ładu wprowadziły wiele zmian podatkowych, w tym m.in. zmieniły terminy zapłaty składek ZUS. Jakie terminy dotyczyć będą spółki z o.o. oraz spółki komandytowej?

Do kiedy składki ZUS sp z o.o. i komandytowej

Źródło: shutterstock

Nowe terminy zapłaty składek ZUS 2022?

Nowe terminy zapłaty składek ZUS zostały wprowadzone za sprawą ustawy Polski Ład. Zmienił  się nie tylko ostateczny termin opłacenia składek ZUS, lecz również zasady przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Nowe terminy obejmą prawie wszystkich płatników. Wyjątkiem będą jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca. W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

ZUS spółek z o.o i komandytowych do 15., czy 20. dnia miesiąca?

Wątpliwości budzi kwestia terminu zapłaty ZUS w przypadku spółek komandytowych i z .o.o. Płatnicy zadają pytanie, czy powinien być to 15. czy może 20. dzień miesiąca. Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Dla wieloosobowych spółek z o.o. [1] terminem przekazywania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek jest 15 dzień każdego następnego miesiąca. W przypadku spółek komandytowych czy jednoosobowych spółek z o.o.  [2] jest to termin 20 dnia każdego następnego miesiąca".

Podstawa prawna:

[1] Art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) zmienianej ustawą tzw. „polski ład”.

[2] Art. 47 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy”.

/ na podstawie ZUS.pl

ZUSSkładka zdrowotna