Składanie deklaracji VAT za grudzień 2020 przez podmioty z Wielkiej Brytanii

Redakcja PIT.pl

Wielka Brytania, po wyjściu z Unii Europejskiej, stała się państwem trzecim. Oznacza to, że po Brexicie brytyjskie podmioty gospodarcze nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wykonują w Polsce czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów o podatku VAT są zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego (art. 18a ust. 1 ustawy o VAT).

Składanie deklaracji VAT za grudzień 2020 przez podmioty z Wielkiej Brytanii
Źródło: shutterstock.com

Podatnicy z Wielkiej Brytanii powinni ustanowić przedstawiciela podatkowego, tak aby ten przedstawiciel mógł wykonywać obowiązki podatnika, w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących, za okres po Brexicie, czyli za okres od 1 stycznia 2021 r.

Zatem składając deklarację VAT za grudzień 2020 r. podmioty brytyjskie nie muszą działać przez przedstawiciela podatkowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.)

Źródło: MF

Zmiany w VATVATMiejsce świadczenia VATOdliczenie VATZwrot VATWNT i WDT