Rzecznik chce nieodpłatnego oprogramowania do e-sprawozdań dla mikrofirm

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie.

Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez MinistraFinansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP. Finalnie zaś taki dokument powinien zostać przyjęty przez system eKRS prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości.

Sprawozdania finansowe nadal w wersji papierowej dla jednostek niewpisanych do KRS?

Wykonanie takiego oprogramowania będzie wymagało współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Narzędzie dedykowane przedsiębiorcom w celu umożliwienia wykonanie ich obowiązków, zwłaszcza gdy posiadają organy wieloosobowe, powinno zostać opracowane niezwłocznie ze względu na upływające wkrótce terminy podpisywania (31 marca br.) i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły.

Termin na złożenie CIT-8 wydłużony do końca października

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, mając na względzie to, że bardzo krótkie terminy będą niedogodne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla administracji publicznej zaproponował także alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu uregulowania zezwalającego na składanie e-sprawozdań finansowych w dowolnym formacie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 15 lipca 2020 r.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

CIT