Rząd zniesie podatek od prądu z domowych paneli słonecznych

Ewelina Czechowicz

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Dzięki zmianom osoby fizyczne, które produkują prąd z paneli słonecznych, nie będą zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego.

Rząd zniesie podatek od prądu z domowych paneli słonecznych
Źródło: shutterstock.com

Rząd pracuje nad zniesieniem podatku akcyzowego dla osób fizycznych, które produkują prąd z paneli słonecznych

Tak wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o generatory o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 megawata. Przy takiej skali produkcji prądu nie trzeba płacić akcyzy, jednak okazuje się, że na produkujących spoczywają inne obowiązki, których wiele osób nie dopełniło, bo o nich nie wiedziało.

Okazuje się, że osoby które w swoich gospodarstwach produkują prąd, dotąd nie składały ewidencji akcyzowej oraz nie składały deklaracji podatkowych.

Obowiązki akcyzowe związane z produkcją prądu na własne potrzeby

Wielu producentów energii elektrycznej wykorzystujących ją dla własnych potrzeb nie wiedziało, że spoczywa na nich obowiązek podatkowy.

Kary za brak ewidencji

Za brak wypełnienia obowiązków fiskus może nakładać kary na podstawie art. 60 i 61 par. 3 kodeksu karnego skarbowego. Kara może wynosić do 240 stawek dziennych.

Co się zmieni?

W projekcie zmianie ulega  art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który znosi obowiązki omówione powyżej, zatem obowiązek składania deklaracji i prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył: „podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości”.

Aktualnie projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym czeka na zatwierdzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Inne podatki