Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rodzice po rozstaniu, separacji, rozwodzie. Kto odlicza ulgę na dziecko w PIT 2020?

Iwona Maczalska

Podatnicy mają prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT za 2020 rok nawet w sytuacji, gdy w trakcie 2020 doszło do rozstania, separacji bądź rozwodu rodziców dziecka. Jak w takiej sytuacji rozliczyć ulgę na dziecko? Który z rodziców może jako pierwszy odliczyć ulgę w PIT?

Ulga prorodzinna (tzw. ulga na dzieci) jest jedną z najpopularniej odliczanych ulg wśród podatników. Budzi ona jednak szereg wątpliwości, szczególnie w kwestii sposobu odliczania ulgi prorodzinnej w PIT, w przypadku rozstania rodziców dziecka. 

Rozwój, separacja rodziców a ulga prorodzinna w PIT 2020

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna na dzieci z poprzedniego związku

ulgi prorodzinnej ma prawo skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko opiekun musi sprawować władzę rodzicielską (pełną lub ograniczoną) nad dzieckiem, bądź zaadoptować dziecko drugiego współmałżonka.

Małżonkowie mogą odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci z poprzednich związków - posiadając nad nimi władzę rodzicielską i wychowując te dzieci. Należy jednak pamiętać, by kwota ulgi na dziecko z poprzedniego małżeństwa była wykazana w załączniku PIT/O i na formularzu PIT-37 po stronie współmałżonka, który faktycznie wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka, pełnił funkcję opiekuna prawnego bądź sprawował nad nim opiekę na podstawie wyroku sądu. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Separacja, rozwód rodziców. Który rodzic odlicza ulgę prorodzinną?

Rodzice wychowujący dziecko po rozstaniu mogą uzgodnić pomiędzy sobą zasady rozliczania w danym roku ulgi prorodzinnej. W efekcie ulgę prorodzinną może w całości rozliczyć jeden z nich, bądź oboje – po ustalonej przez nich części. Kluczowe znaczenie ma nadal kwestia wychowywania dziecka przez jednego z rodziców, bądź przez obojga z nich. Prawo do odliczenia ulgi nie przysługuje bowiem rodzicowi, który wyłącznie wypłaca na rzecz dziecka zasądzone przez sąd alimenty, a nie uczestniczy w jego wychowywaniu (wyrok WSA we Wrocławiu z 13.10.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1108/15). Oznacza to, że samo wykazanie, że jest się rodzicem posiadającym władzę rodzicielską i wypełniającym z tego tytułu obowiązek alimentacyjny nie jest wystarczające.

Podział ulgi prorodzinnej bez porozumienia rodziców

Zdarza się, że rodzice nie dochodzą do porozumienia w kwestii kwoty podziału ulgi prorodzinnej, a nie chcą dokonywać odliczenia ulgi w równych częściach. Brak porozumienia co do proporcji ulgi prorodzinnej powoduje, że ulgę tą należy obligatoryjnie rozliczyć w częściach równych dla każdego z rodziców. Nie ma przy tym znaczenia, czy matka dziecka i ojciec dziecka wychowują dziecko w tym samym wymiarze godzinowym. Nawet jeśli jedno z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w weekendy, ferie i wakacje – również posiada prawo do odliczenia połowy kwoty ulgi prorodzinnej w swoim zeznaniu PIT (Dyrektor KIS, wyrok z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. 0111-KDIB2-2.4011.30.2017.2.BF).

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36