Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rewolucja w podatkach firm - Estoński CIT w Polsce

Ewelina Czechowicz 19.06.2020 08:55 (aktualizacja: )

Firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków - zapowiedział w środę 17 czerwca 2020 premier Mateusz Morawiecki.

Estoński CIT to też kolejne rozwiązanie, które przyczyni się do rozwoju innowacyjności polskiego biznesu. Zatrzymanie zysków w spółce to jeden ze sposobów na zwiększenie płynności finansowej firm i zabezpieczenie się ich przed kryzysami” – podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.

Zapowiadane przez rząd zmiany mają zacząć obowiązywać od 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT. Zgodnie z prognozami z tego rozwiązania jak podaje Ministerstwo Finansów może skorzystać 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce.

Firmy które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne, a nie biznesowe cele. To rozwiązanie ma zapewnić odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną firm.  

Estoński CIT to:

  1. brak podatku tak długo jak zysk pozostaje w firmie;
  2. brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych;
  3. prostota - podatnik nie musi kalkulować co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego CIT?

Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 50 mln zł. Jest to próg ustalony wysoko – niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych w Polsce spełnia to kryterium.

Na zasadach estońskiego CIT rozliczać się będą mogły spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

  1. nie posiadające udziałów w innych podmiotach,
  2. zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
  3. których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  4. wykazujące nakłady inwestycyjne.

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Przez jaki okres będzie można  korzystać z estońskiego CIT

Podatnik, który wybierze system estoński będzie z niego korzystał przez 4 lata i będzie mógł go przedłużać na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż będzie spełniał kryteria. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wykluczy go z systemu estońskiego.

CIT