Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności będą płacić ZUS. Rzecznik MŚP alarmuje

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy, którzy dokonają zawieszenia swojej działalności gospodarczej będą zobowiązani opłacać składki ZUS. Nie zgadza się z tym Rzecznik MŚP, który apeluje o zmiany w projektowanych przepisach prawa. Kogo obejmą zmienione przepisy?

» Zawieszenie działalności gospodarczej w czasie Covid-19

Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców alarmuje. Trwają aktualnie prace legislacyjne, które obejmą obowiązkiem składkowym również przedsiębiorców mających zawieszoną działalność gospodarczą. Jak twierdzi ,, Zamiar mający na celu wprowadzenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie zawieszenia działalności gospodarczej należy ocenić negatywnie. Taki krok stanowi także zaprzeczenie idei zawieszenia działalności gospodarczej”.

 ZUS w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Źródło: twitter.com/RzecznikMSP

» Zawieszenie działalności gospodarczej: prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Składki ZUS w trakcie zawieszenia działalności - nowy projekt zmian

Wspomniane zmiany prawne ujęte są w projektowanym art. 1 pkt 2 lit. a i b dokonuje zmian w art. 13 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak podkreśla Rzecznik MŚP nowy przepis ,, doprecyzowuje okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety, brzmienie tych przepisów sugeruje, że ww. podmioty w czasie zawieszenia działalności gospodarczej miałyby także podlegać obowiązkowi podlegania ubezpieczeniom społecznym, choć Projekt nie dokonuje zmian w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy systemowej. Przywołane przepisy wskazują natomiast, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców[3], przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Projekt dokonuje jedynie zmian doprecyzowujących w art. 36a ust. 4, a które dotyczyć mają kwestii wznowienia wykonywania działalności gospodarczej i braku konieczności zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku podlegania mu przed zawieszeniem działalności”.

Zawieszanie firmyZUS