Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zawieszenie działalności gospodarczej w czasie Covid-19

Ewelina Czechowicz

Epidemia koronawirusa spowodowała spadek przychodów wielu przedsiębiorców. Przez wyłączenie z możliwości działalności i przestoje ucierpiało bardzo wielu przedsiębiorców. Pomimo wsparcia jakie płynie w ramach tarcz antykryzysowych wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności.

» Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy nadal istnieje obowiązek wysyłania JPK z deklaracją?

Na jaki czas można zawiesić działalność

Zawieszenie działalności gospodarczej – CEIDG i KRS. Zawiesić działalność może każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić ją bezterminowo, nie krócej jednak niż na 30 dni.  Spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić maksymalnie na 24 miesiąc 

Skutki zawieszenia działalności

Przedsiębiąrca zawieszający działalność gospodarczą powinien przemyśleć dokładnie czas na jaki chce zawiesić działalność. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej może, ale nie musi pokrywać się z datą złożenia wniosku. W przypadku spółek decyzja o zawieszeniu musi być potwierdzona przez wszystkich wspólników. W przypadku osoby zatrudniającej pracowników, należy jednak pamiętać o uprzednim rozwiązaniu umów. To samo dotyczy porozumień zawartych z kontrahentami firmy.

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można zrealizować online lub w miejscowym urzędzie. W dobie koronawirusa korzystniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez internet.  Można to zrobić, logując się na stronie www.ceidg.gov.pl. Warto wcześniej zadbać o profil zaufany lub podpis elektroniczny.

W przypadku braku możliwości skorzystania z tej formy, działalność można zawiesić w urzędzie miasta lub gminy i tam złożyć wniosek.  Wniosek o zawieszenie działalności jest bezpłatny, a okres zawieszenia działalności rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Co do zasady, zawieszenie działalności zwalnia ze składek na ZUS. W przypadku jednoosobowej działalności wniosek do CEIDG jest też informacją dla ZUS o wypisanie przedsiębiorcy z listy płatników i ubezpieczonych. Nieco więcej obowiązków ma pracodawca zatrudniający pracowników. ZUS nie wyrejestruje bowiem płatnika, jeśli będzie on nadal zatrudniał osoby, za które płatnik jest zobowiązany przekazywać dokumenty rozliczeniowe, np. zleceniobiorców. Przed zawieszeniem działalności gospodarczej należy więc rozwiązać umowy z pracownikami i wyrejestrować je w ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a JPK

Wątpliwości przedsiębiorców budzi wysyłka plików JPK z deklaracją w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Okazuje się, że sprawa nie jest prosta, bowiem występują przypadki, w których obowiązek wysyłki JPK podczas zawieszenia nadal występuje. Więcej na ten temat w artykule ,,Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy nadal wysyłać pliki JPK z deklaracją?".

Kiedy najkorzystniej zawiesić działalność gospodarczą

Ze względu na formalności, warto decydować się na zawieszenie biznesu od pierwszego dnia miesiąca. Zawieszenie firmy w trakcie miesiąca wiąże się z obliczeniem składek proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

W przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca należy wyliczyć podstawę wymiaru składek pomniejszając ją o dni nieprowadzenia działalności gospodarczej.  Należy podzielić podstawę przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i pomnożyć wynik bez zaokrąglenia przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Co istotne, składkę zdrowotną należy wówczas opłacić w całości.

Zawieszenie działalności gospodarczej w przypadku małego ZUSu

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wliczane do okresu małego ZUS-u. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej okres opłacania małego ZUSu nie ulegnie przedłużeniu.

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki podatkowe VAT i PIT

W przypadku podatku dochodowego zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku zapłaty zaliczek na PIT. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie składa się również deklaracji VAT za okresy, których dotyczy zawieszenie. Zwolnienie to nie obejmuje podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importerów towarów lub usług spoza UE, a także okresów rozliczeniowych w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Takie zwolnienie do dotyczy również okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek VAT oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności przez osoby opodatkowane w formie karty podatkowej

W związku z pandemią koronawirusa ustawodawca dokonał zmian w przepisach dotyczących zasad zgłaszania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników karty podatkowej. Nowe regulacje wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Pozwoliły one odpowiednim organom państwowym wprowadzać czasowe ograniczenia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Takie zakazy były wydawane np. w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, kosmetycznych itp.

Co jeśli nie zawieszenie działalności

Alternatywą dla zawieszania działalności jest skorzystanie z pakietu, jaki oferuje państwo za pomocą kolejnych tarcz antykryzysowych.   Aktualnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z mikropożyczki, postojowego oraz odroczenia spłaty rat kredytów.

Koronawirus w PolsceZawieszanie firmy