Przedłużony termin wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków w PIT

05.07.2019 07:40 (aktualizacja: )

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

» Nowe formularze CIT-NZ i PIT-NZ

28 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1204).

Termin został przedłużony do:

  1. 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący
    przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku
    nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2021 r.;
  2. dnia 31 grudnia 2021 r. – w pozostałych przypadkach.

2. Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r.  

Źródło: www.podatki.gov.pl

Inne podatkiPłatnik PITPodatek PIT