Projekt rozporządzenia w sprawie kas mobilnych w telefonie

Katarzyna Sudaj 14.08.2019 08:30 (aktualizacja: )

Opublikowano treść projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kiedy pojawią się pierwsze aplikacje na smartfony, które zastąpią kasy online w raportowaniu sprzedaży przez internet?

Kolejny projekt rozporządzenia ze stycznia 2020. MF czeka na uwagi od producentów oprogramowania w sprawie wirtualnych kas

Na stronie legislacja.rcl.gov.pl pojawił się projekt zapowiadanego kilka dni temu rozporządzenia, który pozwoli na stworzenie oprogramowania do rejestracji sprzedaży za pomocą specjalnego oprogramowania w tablecie czy telefonie - zamiast konieczności kupowania osobnego urządzenia, jakim jest kasa fiskalna raportująca sprzedaż online do systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

» Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Kasy mające postać oprogramowania mogą być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji, które potrwają do 28 sierpnia br.

[aktualizacja 28.08.2019 r.]: W związku z dużym zainteresowaniem strony społecznej oraz z uwagi na znaczenie projektu, termin na zgłaszanie uwag będzie dłuższy. Konsultacje potrwają do 4 września 2019 r.

Jak zapewnia resort finansów "liczymy na Państwa komentarze i uwagi do projektu".

Kasy fiskalne