Projekt objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT - konsultacje

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach podatkowych projektu objaśnień dotyczących grup VAT. Objaśnienia dotyczą regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika jakim będą grupy VAT. Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów i potrwają do 29 lipca br.

» Grupy VAT - zmiany w ramach Polskiego Ładu

Grupy VAT są jednym z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy VAT.

Grupy VAT - konsultacje

Źródło: shutterstock

Objaśnienia dotyczą regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika jakim będą grupy VAT. Ich celem jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie w jakim umożliwią wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT.

» Uznanie grupy VAT za podatnika

Projektowane objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i zakończeniem grup VAT. Odnoszą się do przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów.

Stanowiska, uwagi oraz opinie wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, należy przesłać do 29 lipca 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: [email protected].

Więcej informacji dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---projekt-objasnien-podatkowych-dotyczacych-grup-vat

Źródło: MF

VATZmiany w VATPolski Ład