Problemy z KSeF. Najczęstsze pytania przedsiębiorców i odpowiedzi MF

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy przygotowują się do wprowadzenia e-faktur. Choć elektroniczne faktury staną się obligatoryjne dopiero w 2024 roku, to już teraz wiele firm zgłasza swoje wątpliwości. Na najczęściej zadawane pytania dotyczące KSeF odpowiada Ministerstwo Finansów.

Serwis efaktura.gov.pl nadal niedostępny . A miał być bezpieczny

 

» Mikrofirmy czekają problemy z KSeF. O co muszą zadbać?

Przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia obowiązku stosowania elektronicznych faktur w Polsce. 17 czerwca Rada Unii Europejskiej zdecydowała o przesunięciu terminu wprowadzenia e-faktur z 2023 roku na dzień 1 stycznia 2024 roku. Choć przedsiębiorcy na przygotowanie się mają jeszcze półtora roku, już dziś pojawia się wiele wątpliwości dotyczących zasad ich stosowania.

 Najczęstsze pytania dotyczące KSeF

Źródło: shutterstock

Bezpłatna aplikacja do testowania e-faktur

Aby ułatwić przystosowanie się do wprowadzenia e-faktur, na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono bezpłatną aplikację do testowania elektronicznych faktur. Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. Więcej o możliwościach aplikacji znajdziesz w artykule ,, Bezpłatna aplikacja Podatnika KSeF już dostępna”.  

Przedsiębiorcy i księgowe niechętnie testują aplikację KSeF

Niestety jak się okazuje przedsiębiorcy i księgowe niechętnie podchodzą do kwestii testowania nowego rozwiązania. Jak przyznają biura rachunkowe – rozwiązanie jest dobre, lecz przy natłoku obowiązków brakuje czasu na zapoznanie się z nową aplikacją. Więcej na ten temat w artykule ,, Księgowi nie chcą testować KSeF-u. Powodem brak czasu”.

Najczęstsze wątpliwości dotyczące stosowania KSeF

Przedsiębiorcy zgłaszają wiele wątpliwości dotyczących wprowadzenia w życie Krajowego Systemu eFaktur. Na najczęściej zadawane pytania odpowiedziało Ministerstwo Finansów. Udzielone odpowiedzi zostały opublikowane na stronie podatki.gov.pl. Prezentujemy je poniżej:

 

1. W jaki sposób nadawane jest pierwotne uprawienienie w KSeF w przypadku podatnika, który jest osobą fizyczną? 

W przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim jest przypisane do osoby będącej podatnikiem automatycznie. Osoba taka nie musi nic zgłaszać. Może korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadkach szczególnych, gdy osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, który nie zawiera w sobie NIP i PESEL istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca podpisu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA, w celu przypisania podpisu do danego podatnika. Zmiana czy odnowienie podpisu, na kolejny niezawierający NIP i PESEL wymagać będzie kolejnego zawiadomienia.

2. Czy istnieje możliwość wykorzystania Podpisu Zaufanego we własnej aplikacji, żeby przedsiębiorca nie musiał generować sajmodzielnie tokenu w aplikacji Ministerstwa Finansów? 

Autoryzacja użytkownika wymagana jest niezależnie czy wykorzystuje się narzędzia komercyjne, czy aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Jedną z metod uwierzytelnienia, w celu korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, jest Podpis Zaufany.

3. W jaki sposób nadawane jest pierwotne uprawnienie w KSeF w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną?

W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, którzy posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP istnieje możliwość korzystania z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich bez zgłaszania w urzędzie skarbowym.

W pozostałych przypadkach podatnik niebędący osobą fizyczną w celu korzystania z KSeF musi za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA wskazać osobę fizyczną uprawnioną w imieniu podatnika do korzystania z KSeF. Osoba ta będzie miała także możliwość nadawania dalszych uprawnień drogą elektroniczną w ramach KSeF.

4. Co się stanie jeśli wystawca prześle fakturę z błędami rachunkowymi - czyli nie bilansującą się?

Faktura zostanie przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych w fakturze. W przypadku wystąpienia takich błędów konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

 

Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące KSeF dostępne są tutaj >>

FakturaVATKsięgowość