Prezes ZUS przypomina o formach wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19

Ewelina Czechowicz

II fala epidemii Covid-19 to czas kiedy wielu przedsiębiorców wykorzystało już możliwe formy wsparcia. Procedowane są przepisy tarczy 6.0. Tarcza 6.0 i 5.0 to pomoc jedynie dla niektórych branż. Stąd prezes ZUS przypomina o możliwościach ubiegania się przez przedsiębiorców o odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę i rozłożenie płatności na raty. "Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci otrzymywali właściwą pomoc" – zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS przypomina o formach wsparcia dla  przedsiębiorców dotkniętych Covid-19
Źródło: FORUM

W czasie epidemii covid-19 przedsiębiorcy mogli korzystać z umorzenia składek ZUS, otrzymać świadczenie postojowe. Teraz wielu z nich ma nadal trudności a wiele branż boryka się z ograniczeniami w działaniu.

Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają płatnikom składek na wnioskowanie o odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej.

Odroczenie płatności składek

Trzeba pamiętać, że odroczenie dotyczy płatności składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu można przesunąć termin płatności składek i uregulować je później.

Rozłożenie na raty

Rozłożyć na raty można te składki, które stanowią zadłużenie. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS.

Odstąpienie od pobierania odsetek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał możliwość wydania decyzji o odstąpieniu od pobierania odsetek, od składek, które zostały opłacone po ustawowym terminie płatności.

Brak opłaty prolongacyjnej

Płatnicy, którzy skorzystają z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty zadłużenia, nie będą musieli ponosić kosztów opłaty prolongacyjnej. Wynika to,  z art. 15zb specustawy w sprawie COVID-19 który wskazuje, że w przypadku należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. odroczonych lub rozłożonych na raty, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

Odsetki

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z wnioskiem o ulgę. W sytuacji kiedy wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku..

Kto może skorzystać z odroczenia płatności składek albo rozłożenia na raty należności

Ulga w postaci odroczenia terminu płatności składek albo rozłożenia na raty należności z tytułu składek - w uproszczonym trybie o którym przypomną prezes ZUS- dotyczy składek począwszy od stycznia 2020 r. (nie dotyczy więc składek należnych np. za 2019 r.). Żeby móc skorzystać z tej formy wsparcia płatnik składek musi wykazać pogorszenie sytuacji finansowej danego płatnika składek w wyniku epidemii koronawirusa.

Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, kod PKD, ilość zatrudnianych pracowników.

Przy ubieganiu się o jedną z tych preferencji nie jest brana pod uwagę wielkość firmy, rodzaj prowadzonej działalności, wysokość przychodów. Nie jest też istotne od kiedy przedsiębiorca został zgłoszony do ZUS jako płatnik składek. Wymóg jaki trzeba spełnić to wykazanie pogorszenia sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19.

Z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek może także skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiesiła jej wykonywanie, a posiada nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r.

Potrzebny wniosek

Płatnik, który chce skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek musi złożyć odpowiedni wniosek. Właściwy jest druk RDU. We wniosku płatnik musi wskazać, w jaki sposób  epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową oraz brak możliwości terminowego opłacenia należności.

Wniosek należy złożyć  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Płatnik, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia jego wniosku przez ZUS, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS w sprawie ulgi.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSNiski ZUSZUS