Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik się zaszczepił?

Ewelina Czechowicz

Z badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan z początku sierpnia, wynika że 80% pracodawców jest przekonanych, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, a także wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni. Czy czeka nas zmiana prawa i szczepienia przeciw COVID-19 staną się obowiązkowe?

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad przepisami, które mają dać pracodawcy dostęp do informacji którzy z pracowników są zaszczepieni. Kształt regulacji nie ma jednak wypłnąć na to, że szczepienia staną się obowiązkowe obiecuje resort.  Dostęp do informacji o tym, którzy z pracowników są zaszczepieni, umożliwi pracodawcom lepsze planowanie działania firmy i usprawni organizację pracy z uwzględnieniem obostrzeń wskazuje z kolei  Konfederacja Lewiatan.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne

Szczepienia na Covid-19 są dobrowolne i bezpłatne. Z kolei wirus Covid-19 został uznany za czynnik szkodliwy w miejscu pracy, i zakażenie nim może zostać uznane za chorobę zawodową.  Niektórzy pracodawcy zachęcają do szczepień, premiując zaszczepionych. W niektórych krajach jednak szczepienia stają się obowiązkowe.

Pracodawca sprawdzi kto się zaszczepi
Źródło: shutterstock.com

Brak regulacji w prawie pozwalającej na wymaganie szczepienia

Żaden przepis prawa aktualnie nie jest podstawą, do tego aby pracodawca mógł żądać od pracownika zaszczepienia się przeciw Covid-19. Co więcej pracodawca aktualnie nie posiada prawa by sprawdzić czy pracownik się zaszczepił. Brak obowiązku sprawia, że szczepienia są całkowicie dobrowolne, i zarówno pracownicy, jak i kandydaci do pracy nie mają obowiązku ich wykonywać. Maksymilian Graś, partner w kancelarii Graś i Wspólnicy w wypowiedzi dla PiT.pl wskazał: „wraz z rozpędzającą się machiną szczepienia obywateli przeciw COVID-19 pojawiają się pytania o prawo pracodawcy do nakłaniania pracowników do podjęcia określonej decyzji. Rozstrzygnął tę kwestię już sam ustawodawca, uznając te działania profilaktyczne za dobrowolne. Leży więc to wyłącznie w gestii danej osoby, która nadto powinna te informacje zachować dla siebie. W efekcie pracownik nie musi poddawać się presji swoich przełożonych, a działania pracodawcy powinny być uznane za niedopuszczalne, jako niezgodne z prawem”. 

Potrzebna jest zmiana prawa by sprawdzić, kto jest zaszczepiony

Pracodawcy nie mają prawa wymagać od pracowników szczepień na COVID-19, taki wymóg leży w gestii ustawodawcy. Zatrudniający, który uzależnia podpisanie bądź przedłużenie umowy od potwierdzenia szczepienia naraża się na zarzuty dotyczące nieuzasadnionej dyskryminacji, ponieważ aktualnie szczepienia w naszym kraju są dobrowolne. 

Informacja o szczepieniu pracowników ułatwi planowanie pracodawcom

Jak wskazuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan:  Informacje, o tym którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem, organizację pracy uwzględniającą obowiązujące obostrzenia (odległości pomiędzy stanowiskami pracy, kontakt z klientami itd.). Liczba bezpiecznych pracowników ma szczególne znaczenie dla stanowisk związanych z utrzymaniem ważnej infrastruktury czy przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Koronawirus w PolsceKodeks pracyChoroba, wypadekFormy zatrudnienia