Praca zdalna w Kodeksie pracy: dodatek za prąd i co jeszcze planuje rząd?

Ewelina Czechowicz

Zgodnie z zapowiedziami, o których pisaliśmy w pit.pl rozpoczynają się prace nad umieszczeniem pracy zdalnej w kodeksie pracy. Pierwszy projekt zawierający uregulowania pracy zdalnej ma pojawić się jeszcze we wrześniu.

„Chcielibyśmy, aby do prac włączyły się organizacje pracodawców i związki zawodowe. Punktem wyjścia będą rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego” - mówi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Praca zdalna w Kodeksie pracy: dodatek za prąd i co jeszcze planuje rząd?
Źródło: shutterstock.com

Pandemia Covid-19 wprowadziła wiele zmian na rynku pracy. Znaczna część pracodawców wprowadziła pracę zdalną, prowadzi rekrutacje i nabory również w ten sposób. Jednak wprowadzone przez tarcze antykryzysowe przepisy nie regulują zasad pracy zdalnej, ma się to zmienić.

Epidemia koronawirusa udowodniła, że wiele obowiązków można wykonać poza biurem i w sposób bardziej wydajny. Ustawodawca już w pierwszej ustawie antykryzysowej wprowadził przepisu umożliwiające zmianę pracy na zdalną. Jednak w kodeksie pracy jak dotąd brak jest regulacji, które pozwoliłyby na wprowadzenie tej formy pracy na stałe.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ruszyły prace nad projektem. Potrzebne jest uregulowanie wielu kwestii oraz warunków i zasad wykonywania pracy zdalnej. Rząd będzie pracował nad przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów, uregulowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie pracy zdalnej. Rządzący muszą zdecydować, czy pracę zdalną wprowadzić do kodeksu pracy na stałe oraz które kwestie uregulować za pomocą przepisów ustawy, a które pozostawić umowie między pracodawcą a pracownikiem.

Zwrot kosztów

W związku z pracą zdalną na pracownikach obecnie spoczywa część kosztów, choćby rachunki za prąd. W projekcie tarczy antykryzysowej proponowano, by pracownikowi przysługiwało dodatkowe 100 zł, jednak ten pomysł nie został przyjęty. Obecnie proponuje się, by pracownik i pracodawca ustalili warunki zwrotu ponoszonych kosztów i ich wysokości.

Ważną kwestią są też rekompensaty za wykorzystywany podczas pracy w domu sprzęt oraz zużyty w tym czasie prąd. Ministerstwo chciało, żeby pracujący zdalnie otrzymywali dodatkowe 100 zł wynagrodzenie, pomysł jednak upadł. Obecnie mówi się o tym, że kwota ta powinna być ustalana pomiędzy pracodawcą i pracownikami.

Potrzeba uregulowania przepisów bhp

Z uwagi na fakt, że praca zdalna nie jest uregulowana w Kodeksie Pracy i tarcza antykryzysowa nie zawiera zasad jej wykonywania, przed rządzącymi zadanie, by uregulować zasady dotyczące przepisów bhp przy jej wykonywaniu.

Dziś nie wiadomo, jakie przepisy zastosować, kiedy w czasie pracy zdalnej dojdzie do wypadku przy pracy. Czy takie zdarzenie będzie uznane za wypadek przy pracy? Pracodawcy sugerują, by firmy nie mogły same przeprowadzać postępowania powypadkowego,  by nie naruszać miru domowego.

Praca zdalna – prawo czy obowiązek?

Obecnie decyzja pracodawcy o skierowaniu do wykonywania pracy zdalnej ma charakter jednostronny i nie wymaga uzyskania zgody pracownika. Przesłanką skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest przeciwdziałanie COVID-19, co odwołując się do art. 2 ust. 2 ustawy należy interpretować jako podjęcie wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

Jak podkreślają projektodawcy ma się to zmienić. Praca zdalna ma być układem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą lub pomiędzy działającymi w firmie związkami zawodowymi a firmą.

Kontrola pracy zdalnej

Wprowadzone przy pomocy tarczy antykryzysowej przepisy dotyczące pracy zdalnej nie regulują również kwestii dotyczącej kontroli. Jasne uregulowania tej kwestii są również niezbędne.

» Kontrola pracy zdalnej: co może pracodawca? O czym powinien pamiętać pracownik?

Kodeks pracyKoronawirus w Polsce