Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Praca zdalna na kwarantannie - projekt nowych przepisów

Ewelina Czechowicz

Zwiększająca się ilość potwierdzonych zachorowań na koronowirusa sprawia, że coraz więcej osób trafia na kwarantannę. Jak wskazał Minister Zdrowia po minionym weekendzie blisko 300 tys. osób przebywa na kwarantannie. Z uwagi na to Minister Zdrowia zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających pracę zdalną na kwarantannie.

Dziś Sejm ma zająć się projektem ustawy, który przewiduje uregulowanie pracy zdalnej podczas kwarantanny.

Projekt złożonych przepisów zakłada, że: "W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3‑8"

Praca zdalna na kwarantannie - projekt nowych przepisów
Źródło: shutterstock.com

"Chcielibyśmy, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo na razie takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały" – wskazał Minister Niedzielski.

Trzeba przypomnieć, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W dobie pandemii covid-19 obowiązek ten nabywa szczególnego znaczenia. Koronowirus jako choroba zakaźna może zostać uznany za chorobę zawodową.

Co kiedy pracownik trafi na kwarantannę? 

W sytuacji, w której u pracownika stwierdzono chorobę zakaźną, pracownik jest nieobecny w pracy z prawem do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, a lekarz który podejrzewał lub rozpoznał chorobę zakaźną zgodnie z obowiązkiem musi zgłosić ten fakt właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

W czasie kwarantanny lub izolacji pracownik może na podstawie decyzji sanepidu ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Świadczenia te  wynoszą 80 % wymiaru podstawy wynagrodzenia. Dotąd też jeżeli pracodawca wyraził zgodę pracownik mógł świadczyć pracę zdalnie, teraz ma zostać to uregulowane w ustawie.

Kwarantanna dziecka pracownika a możliwość pracy zdalnej

W sytuacji, w której powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana tak jak choroba dziecka. Aby wnioskować o zasiłek opiekuńczy trzeba uzyskać  zaświadczenie z sanepidu, które będzie uprawniało do otrzymania zasiłku opiekuńczego.

Z uwagi na fakt, że podczas kwarantanny swojej lub z uwagi na kwarantannę nałożona na placówkę oświatową do której uczęszczają dzieci pracowników wiele osób jest wstanie wykonywać swoją pracę zdalnie pojawił się projekt przepisów, które mają uregulować zasady wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny.

Kodeks pracyFormy zatrudnienia