Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pożyczka 5 tys. zł zostanie umorzona z urzędu

Ewelina Czechowicz 30.07.2020 09:52 (aktualizacja: )

W czasie epidemii koronowirusa jedną z najpopularniejszych form wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców jest  mikropożyczka do 5000 zł udzielana nadal przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z mikropożyczki dla ratowania swoich działalności gospodarczych, mija okres trzech miesięcy od chwili jej otrzymania. Przypominamy, że na postawie przepisów tarczy 4.0 wniosek o jej umorzenie nie jest już konieczny.

Czy wniosek o umorzenie pożyczki jest niezbędny?

Z wcześniej obowiązującymi przepisami przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia.

Przepisy tarczy 4.0 zniosły ten obowiązek.

Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

Umorzenie pożyczki 5 tys. zł - o czym warto pamiętać?

Podpisana tarcza 4.0  zakłada, że umorzenie pożyczki 5 tys. zł nastąpi z urzędu.

Powiatowe urzędy pracy samodzielnie będą anulowały zobowiązanie, jeśli przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy będą sprawdzali przed formalnym umorzeniem, czy działalność nie została np. zawieszona.

Ponadto przypominamy również  przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

 

(edited)

MikropożyczkaKoronawirus w Polsce