Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Od 2022 roku firma ze stratą lub niskim dochodem zapłaci podatek przychodowy

Ewelina Czechowicz

Polski Ład zakłada wiele rewolucyjnych zmian. Nowością jest m.in. podatek przychodowy. Sprawdź, kto będzie zobowiązany do jego zapłaty.

Kto zapłaci podatek przychodowy?

Nowa danina ma być opłacana w  w skali roku i zobowiązanymi do jej zapłaty mają być zgodnie z załozeniami projektu polskie spółki i zakłady podmiotów zagranicznych, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykazują niski (do 1 proc.) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej. W projekcie "Polskiego ładu" po konsultacjach przewidziano również, że podstawę opodatkowania będzie można pomniejszyć o odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania (wyjątek to ulga na złe długi) oraz dochody zwolnione w Specjalnych Strefach Ekonomicznych albo na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji. Według zapowiedzi resortu finansów podatek ten ma nie obciążać inwestorów. Jak zapowiada MF: Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. 

Podatek przychodowy od 2022 r.

Źródło: shutterstock

Jak wskazuje resort finansów od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki. Nie będzie to podwójny podatek.

Podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm. Przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych. Będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności korzystają z optymalizacji podatkowej.

Wysokość podatku przychodowego 

Zgodnie z przyjętymi założeniami  podstawę opodatkowania ma stanowić suma:

  • 4% wartości przychodów ze źródła „operacyjnego” oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych: kosztów finansowania dłużnego ponad 30% „podatkowej EBIDTA” oraz
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
  • kosztów usługi niematerialnych (w zakresie zbliżonym do dotychczasowego art. 15e Ustawy CIT) ponad 30% „podatkowej EBIDTA”.

Podatek wynosić ma 10% podstawy opodatkowania. "Nowy podatek przychodowy ma objąć te firmy, które wykazują stratę lub mają mniejszy niż 1% udział dochodów w przychodach. Podatek wyniesie 0,4% przychodów + 10 proc. wydatków pasywnych (koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych - czyli art. 15c i art. 15e CIT). Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odliczać się będzie się od zobowiązania podatkowego w CIT (przez następne 3 lata).

Wyłączenia w zakresie stosowania podatku przychodowego

Według założeń przedstawionego po konsultacjach projektu, podatku nie będą płacić podatnicy:  

  • którzy rozpoczeli działalność w danym roku,  oraz 2 następnych latach;
  • ktorzy są przedsiębiorstwami finansowymi;
  • którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym;
  • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. W dniach 15-17 września 2021 r. projekt ma być procedowany przez Sejm.

 

Polski ŁadPodatki 2021Zakładanie firmy