Polski Ład: Jaka składka zdrowotna przy kilku działalnościach gospodarczych?

Iwona Maczalska

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak w takiej sytuacji ustalić wysokość należnej składki zdrowotnej po zmianach Polskiego Ładu w 2022 roku?

» Polski Ład 2022: Jaka składka zdrowotna przy kilku tytułach do ubezpieczenia

Zmiany przepisów Polskiego Ładu znacząco skomplikują zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku. Jej wysokość uzależniona będzie od formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz poziomu dochodów / przychodów. Sprawa robi się tym bardziej skomplikowana, gdy przedsiębiorca prowadzi kilka działalności gospodarczych. Jak w takiej sytuacji wyliczyć należną składkę zdrowotną?

Zdrowotna 2022 - kilka działalności jednocześnie

Źródło: shutterstock

Zdrowotna 2022: zasady ogólne, podatek liniowy - suma dochodów

Jeżeli przedsiębiorca w 2022 roku będzie prowadził więcej niż jedną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach skali podatkowej, bądź podatku liniowego, na innych zasadach ustalać będzie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne niżeli przedsiębiorca na ryczałcie ewidencjonowanym.

Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju na stronie biznes.gov.pl ,, Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów”.

» Zmiany w składce zdrowotnej 2022 - ZUS odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Zdrowotna 2022: ryczałt ewidencjonowany - suma przychodów

W przypadku opodatkowania firmy ryczałtem ewidencjonowanym kluczowe znaczenie dla ustalenia poziomu składki zdrowotnej będzie miał uzyskany przez przedsiębiorcę przychód, a nie dochód. ,, W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, żeby ustalić limit przychodów warunkujących wysokość składki, przyjmuje się sumę przychodów z tych działalności” – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.  

 

Polski ŁadSkładka zdrowotnaZUS