Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP dla branży transportowej

Ewelina Czechowicz

Jedną z form pomocy dla przedsiębiorców, która znajduje się w dziesiątce działań antykryzysowych ogłoszonych przez rząd, jest pokrycie kosztów leasingu przez ARP dla branży transportowej. Rozwiązanie to nie jest nowe, przepisy umożliwiające uzyskanie dopłaty do leasingu z Agencji Rozwoju Przemysłu funkcjonują od maja 2020 r. Wsparcie to kierowane jest do firm z branży transportowej oraz sektora MŚP. Jednak warunki, jakie trzeba spełnić, nie są możliwe do wypełnienia przez małe firmy, które dominują w branży transportowej.

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP dla branży transportowej
Źródło: shutterstock.com

Leasing operacyjny od ARP - dla kogo?

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, skierowany jest do klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. Program został uruchomiony w trakcie I fali koronowirusa. Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie pełnej księgowości. Przedsiębiorca, aby starać się o wsparcie, musi prowadzić działalność przez 12 miesięcy.

Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać przychód za ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł. Ponadto musi zakończyć ostatni rok dodatnimi wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto.

Warunki, które trzeba spełnić oraz warunki leasingu z ARP

Pojazd i/lub naczepa nie może być starszy niż 2017 rok.

Leasingiem może być objęty samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa lub autokar.

ARP udziela wsparcia do 5 mln zł netto dla klienta. Okres finansowania to 6 lat łącznie z karencją. Karencja w spłacie rat może wynosić do 12 miesięcy.

Koszty leasingu udzielanego przez ARP

Udzielany przez Agencję Rozwoju Przemysłu leasing oprocentowany jest wg  WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu. Przedsiębiorca nie pokrywa tu opłaty wstępnej oraz manipulacyjnej. Leasing obejmuje ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę. Koszty te doliczane są do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat.

Zabezpieczenie leasingu udzielanego przez ARP

Zabezpieczeniem leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy

Jak można złożyć wniosek?

Wnioski można składać on-line przez profil zaufany.

KosztyKoronawirus w Polsce