Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych – kto i kiedy może otrzymać wyższe świadczenie w 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 czerwca 2022 r. obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Kto może otrzymać świadczenie? Ile ono aktualnie wynosi? - wyjaśniamy

Nową wysokość zasiłku określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Kwota zasiłku została zwaloryzowana w oparciu o wskaźnik inflacji, który wyniósł w ubiegłym roku 5,1 proc. Z uwagi na waloryzacje osoby bezrobotne mogą liczyć na nieco wyższe świadczenia. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać osoba, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest  co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w 2021 r. jest to kwota 3010 zł brutto.

Kto może otrzymać zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym, którzy przepracowali w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację jako osoba bezrobotna minimum 365 dni. Do okresu zatrudnienia nie wliczają się okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, jeżeli trwały dłużej niż 30 dni. We wskazany staż pracy zalicza się okres urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Zmiany dla pracowników w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Kto nie otrzyma zasiłku?

Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają osoby, które po zarejestrowaniu się jako bezrobotni zostali skierowani przez PUP na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe, ale nie skorzystały z oferty urzędu. Dodatkowo, na zasiłek nie mogą liczyć Ci którzy  do pół roku wstecz rozwiązali stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron a także zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Zasiłku nie otrzymają Ci którzy otrzymali odszkodowanie za skróceni okresu wypowiedzenia. Wyjątek stanowi porozumienie stron zawarte w związku z upadłością pracodawcy, likwidacją etatów.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych w 2022 r

Źródło: shutterstock

Wyższe stawki zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.

Wysokość zasiłku pobierana przez osoby bezrobotne jest uzależniona od stażu pracy bezrobotnego i dzieli się na trzy stawki – 80%, 100% i 120%. Od 1 czerwca 2022 roku stawki zasiłku dla osób bezrobotnych zostały zwaloryzowane i wynoszą:

1. 80% (mniej niż 5 lat stażu pracy)

  • w okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 043,30 zł brutto (949,40 zł netto)
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 819,30 zł brutto (745,56 zł netto)

2. 100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy)

  • w okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 304,10 zł brutto (1 186,73 zł netto)
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 024,10 zł brutto (931,93 zł netto)

3.  120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)

  • w okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 565,00 zł brutto (1 424,15 zł netto)
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 229,00 zł brutto (1 118,39 zł netto)

Kiedy następuje wypłata zasiłku dla bezrobotnych? 

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy.

Utrata prawa do zasiłku

Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jednak są sytuacje, kiedy można go stracić. Utracić prawo do zasiłku można w przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez PUP, odmowy wzięcia udziału w szkoleniu czy stażu. Prawo do zasiłku utraci również osoba, która podejmie zatrudnienie.

Formy zatrudnieniaKodeks pracyKsięgowość