Podpis kwalifikowany: MF przypomina o wymaganych atrybutach

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przypomnina zasady dot. wymaganej zawartości certyfikatów w podpisie kwalifikowanym dla dokumentów elektronicznych w formacie XML składanych na produkcyjne Bramki usług MF (eDeklaracje, UBD, KMdOR, JPK_VAT).

W certyfikacie osoby podpisującej dokument elektroniczny wymaganym atrybutem jest numer NIP lub PESEL. Pozwala to na automatyczną weryfikację wymaganych pełnomocnictw (UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej ) złożonych przez podmioty (podatnik, płatnik, inkasent lub podmiot zagraniczny) ustanawiające pełnomocnika, upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podpis kwalifikowany - atrybuty

Źródło: shutterstock
MF prosi o zwrócenie uwagi aby odnawiane/nowe certyfikaty wydawane przez centra certyfikacji dla podatników i pełnomocników, składających dokumenty elektroniczne do systemów KAS/MF, zawierały takie obligatoryjne atrybuty. 

Źródło: MF

Płatnik PITCITVAT