Podatek od nieruchomości 2023. We wrześniu czas na zapłatę podatku

Iwona Maczalska

Właściciele budynków, budowli oraz gruntów, którzy zdecydowali się na opłacanie podatku od nieruchomości w ratach, muszą pamiętać, że we wrześniu przypada kolejny termin jego zapłaty. Chodzi o III ratę podatku od nieruchomości, którą należy uregulować najpóźniej do 15 września. 

» Podatek od nieruchomości 2024 mocno w górę. Duże podwyżki za posiadanie mieszkania czy domu

Na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek corocznego opłacania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy, natomiast osoby prawne i spółki na podstawie deklaracji podatkowych, jakie co roku składają.

Podatek od nieruchomości we wrześniu 2023 roku

Źródło: shutterstock

Podatek od nieruchomości płatny jednorazowo lub w ratach

Nie każdy podatnik ma prawo do rozłożenia na raty spłaty podatku od nieruchomości. Prawo do ratalnej zapłaty podatku mają wyłącznie podatnicy, których podatek wynosi co najmniej 100 zł. W przypadku podatników, u których podatek za cały rok nie przekracza 100 zł – zapłata podatku musi odbyć się jednorazowo – do dnia 15 marca.

Podatnicy, których podatek przekracza 100 zł mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach:

  • I rata - do dnia 15 marca,
  • II rata - do 15 maja,
  • III rata - do 15 września,
  • IV rata - do 15 listopada roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości oraz inne podatki lokalne 2023

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości opłacają podatek od nieruchomości zgodnie z kwotą uzyskaną w decyzji dostarczonej mu przez gminę. Kwota ta ustalona jest na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązują w 2023 roku. Obwieszczenie to reguluje nie tylko maksymalną stawkę podatku od nieruchomości, lecz także podatków gruntowych, transportowych, czy takich podatków, jak podatek od posiadania psa. Więcej o tym dowiesz się z artykułu ,,Podatki i opłaty lokalne 2023. Jest obwieszczenie Ministerstwa Finansów". 

Nieruchomości