Planujesz zmianę formy opodatkowania? Dopilnuj ważnej daty

Iwona Maczalska

Niektórzy przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania w 2022 roku powinni pamiętać o ważnym obowiązku, którego termin przypada 22 sierpnia. Jego niedopełnienie nieodwracalnie przekreśla bowiem możliwość zmiany formy opodatkowania. 

» Przejście z ryczałtu na skalę od lipca przy braku faktur kosztowych. Ważny warunek

Tylko do poniedziałku 22 sierpnia przedsiębiorcy, którzy na podstawie nowych przepisów Polskiego Ładu chcą zmienić formę opodatkowania w 2022 roku, mają czas ma poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. O kogo chodzi? 

» Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może przejść na skalę od 1 lipca?

Zmiana formy opodatkowania do 22 sierpnia

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania od 1 lipca - ważne oświadczenie

Przepisy Polskiego Ładu 2.0 dają możliwość zmiany formy opodatkowania wyłącznie przedsiębiorcom opodatkowanym dotychczas na zasadzie ryczałtu bądź podatku liniowego. Przedsiębiorcy na ryczałcie, w przeciwieństwie do liniowców, mogą zmienić formę opodatkowania w 2022 roku już od 1 lipca. To właśnie tej grupy podatników dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania u naczelnika urzędu skarbowego. 

Przejście z ryczałtu na skalę w 2022 roku - dwie możliwości

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – mogą opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane:

  • w całym 2022 roku bądź
  • od 1 lipca 2022 roku".

W przypadku zmiany formy opodatkowania od 1 lipca przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać US stosowne oświadczenie, w którym zadeklaruje zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, już z dniem 1 lipca 2022 roku. Termin na jego złożenie upłynie 22 sierpnia.

Wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania

Ministerstwo Finansów nie przygotowało gotowego druku oświadczenia o zmianie formy opodatkowania. Oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do własnoręcznego przygotowania pisma. Przykładowy wzór oświadczenia wraz z wyjaśnieniem, przedstawiamy w artykule: 

,,Wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę 2022".

Zmiana formy opodatkowania w całym 2022 roku

Przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy chcą przejść na skalę w całym 2022 roku (okres od stycznia o grudnia 2022), nie muszą składać oświadczenia do 22 sierpnia. W ich przypadku zmiana formy opodatkowania nastąpi w sezonie rozliczeń podatku PIT 2023. Podatnik zamiast dotychczas rozliczanej deklaracji PIT-28 (ryczałt) rozliczy do 2 maja 2023 roku deklarację PIT-36 (skala). Będzie to jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania w 2022 roku. Więcej na ten temat w poradniku o deklaracji PIT-28.

 

Polski ŁadFormy opodatkowaniaRyczałtSkala podatkowa