PIT-11 - pracodawca może udostępniać za pomocą wewnętrznej platformy firmowej

Ewelina Czechowicz

Na podstawie najnowszej interpretacji Dyrektora KIS, firmy mogą udostępniać pracownikowi informację PIT-11 także przy pomocy wewnętrznego systemu (sieci intranet). W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że umieszczenie informacji PIT-11 w wewnętrznej sieci firmowej (która pozwala pracownikowi na pobranie PIT-11) jest równoznaczne z przekazaniem pracownikowi tej informacji i spełnia wymóg określony art. 39 ust. 1 ustawy PIT.

PIT-11 - pracodawca może udostępniać za pomocą wewnętrznej platformy firmowej
Źródło: FORUM

Dyrektor KIS wskazał, że korzystanie przez pracownika z firmowej platformy jest jego obowiązkiem, a zatem pracodawca może mu za pomocą tej platformy przekazać PIT-11. Nie potrzebuje na to dodatkowej zgody od pracownika. Już we wcześniejszych interpretacjach organ pozwalał na przekazanie PIT-11 pocztą elektroniczną na adres e-mail pracownika.

Czy PIT-11 można wysłać pracownikowi mailem lub pobrać z platformy?

Dyrektor KIS stwierdził, że korzystanie przez pracownika z firmowej platformy jest jego obowiązkiem (wynika z faktu zatrudnienia i z wewnętrznych regulacji). Oznacza to, że pracownik zaakceptował takie warunki. W rezultacie płatnik nie potrzebuje dodatkowej zgody pracownika na przekazanie tą drogą informacji PIT-11.

„Jeśli z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data umieszczenia informacji PIT-11 na platformie internetowej, a więc udostępnienia jej przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego czy tabletu – to raport ten potwierdzi wypełnienie obowiązku przekazania informacji pracownikom" – wskazuje dyrektor KIS w interpretacji.

interpretacja indywidualna 0115-KDIT2. 4011. 494.2020.1.ENB

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne