Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-11 dla cudzoziemnca bez numeru PESEL. Czy wyślemy w 2021 roku?

Redakcja PIT.pl 19.01.2021 09:25 (aktualizacja: )

Od 2018 roku jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym, dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przebywają na terytorium kraju w celu wykonywania pracy, jest numer PESEL. Czy bez numeru PESEL złożymy PIT-11 codzoziemcowi?

Jeżeli jednak obcokrajowiec prowadzi w Polsce działalność gospodarczą i ma nadany NIP, wówczas ten identyfikator może być wystarczający do rozliczenia (Art. 3. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

PIT-11 dla cudzoziemca

Źródło: shutterstock

Numer PESEL niezbędny dla cudzoziemnca

Cudzoziemiec zamieszkujący i podejmujący pracę na terenie Polski, powinien wystąpić w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na pobyt stały lub czasowy, o wydanie numeru PESEL.

Są dwie możliwości uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca:

  • z urzędu, jeżeli cudzoziemiec posiada meldunek stały bądź czasowy (na dłużej niż 30 dni),
  • na wniosek cudzoziemca.
    Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

    Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca?

Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy wraz z dokumentami, które potwierdzają wskazane w nim dane.

Właściwym organem dla cudzoziemca jest:

  • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
  • Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

PIT-11 nie dla cudzoziemca bez numeru PESEL

Należy pamiętać, że zatrudniający nie złoży PIT-11 za cudzoziemca, jeżeli ten nie ma polskiego numeru PESEL bądź NIP.

PIT-11Agata Gołdyn, Ekspert ds. kadr i płac, TwentyTwenty Accounting

PIT-11Rozliczenie rocznePłatnik PIT