PIP wydała stanowisko w zakresie szczepień przeciw COVID-19

Ewelina Czechowicz

Epidemia koronawirusa nie ustaje. Coraz częściej padają ostrzeżenia przed czwartą falą COVID-19. Aktualnie w pełni zaszczepionych w Polsce jest 17 mln obywateli. Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy w  stanowisku na temat szczepień pracowników.

Aktualnie szczepienia na COVID-19 są dobrowolne i bezpłatne. Z kolei koronawirus został uznany za czynnik szkodliwy w miejscu pracy, i zakażenie nim może zostać uznane za chorobę zawodową.  W niektórych zawodach oraz zakładach pracy z pewnością wskazane byłoby, aby pracownicy się zaszczepili, jednak póki nie istnieje obowiązek poddania się szczepieniom, pracodawca nie ma prawa ich wymagać. Może jedynie zachęcać do przeprowadzenia szczepienia.

Stanowisko PIP w zakresie szczepień

PIP niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny. Jak wskazano  Państwowa Inspekcja Pracy opiera się jedynie na oficjalnych stanowiskach instytucji i organów uprawnionych do wypowiadania się w tych kwestiach, a w szczególności Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

Stanowisko PIP w zakresie szczepień przeciw COVID-19

Źródło:shutterstock

Obowiązki pracodawcy a szczepienia

Państwowa Inspekcja Pracy w przedstawionym stanowisku wskazała,  "że zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracodawcy jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz zapewnienie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. W przypadku zatrudniania pracowników w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto pracodawca jest zobligowany do prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia oraz rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia."

Czy pracodawca może wymagać szczepienia przeciw COVID-19?

Stąd w przedstawionym stanowisku zaznaczono, że Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że szczepienia przeciwko COVID-19 mają istotne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem SARS- CoV-2.

 

Choroba, wypadekKoronawirus w PolsceKodeks pracy