Szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy, procedury i koszty podatkowe

Ewelina Czechowicz

Szczepienie pracowników, bez ograniczenia ze względu na wiek, w tym także cudzoziemców mających legalne zatrudnienie w Polsce ogłoszono na poniedziałkowej konferencji prasowej.  "Intencją rządu jest jak najszybsze i jak najszersze udostępnienie szczepionek" – powiedział  wicepremier Jarosław Gowin. Akcja szczepień w miejscach pracy ma ruszyć w maju. Jak będą wyglądać procedury i czy szczepienia będą kosztem podatkowym dla pracodawców?

Narodowy Program Szczepień w Polsce ma nabrać tempa dzięki szczepieniom w zakładach pracy. Aktualnie według danych wskazanych na stronie gov.pl podano 7 784 384 dawek szczepionek na covid-19, jedną dawką zaszczepiono 5 670 769 osób, dwie dawki szczepionki przejęły 2 113 615 osób. 

Pracodawcy chcą organizować szczepienia

Firmy są zainteresowane jak najszybszym przeprowadzeniem akcji szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Już przy końcu marca Polska Grupa Górnicza zgłosiła gotowość do organizacji szczepień dla swoich pracowników. Spółka zatrudnia  blisko 40 tys. osób. - Firmy czekają na wymogi, które będą musiały spełnić, aby wziąć udział w programie szczepień, np. wzory wniosków, zasady bezpieczeństwa. Najważniejsze w tej chwili jest umożliwienie firmom przygotowania się do programu szczepień - mówił pod koniec marca Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Szczepienia u pracodawców od połowy maja

Akcja szczepień w firmach jak zapowiedział w poniedziałek wicepremier Gowin ma ruszyć od połowy maja.  Szczepienia w firmach mają zależeć od rzetelności i słowności koncernów produkujących szczepionki. Jarosław Gowin wskazał,  że celem rządu jest, aby szczepienia w firmach przebiegały w sposób "maksymalnie bezpieczny, maksymalnie szybko i na maksymalnie liberalnych zasadach".

Szczepienia na koronawirusa w firmach od połowy maja

Źródło:shutterstock

Firma będzie musiała zawrzeć umowę z podmiotem medycznym

Jak wskazał wicepremier Gowin, aby możliwe było szczepienie firmy zawierałyby umowy z podmiotami medycznymi uprawnionymi do przeprowadzania szczepień. Warunkiem postawionym przez rząd jest, aby firma przystępująca do akcji oferowała liczbą nie mniejszą niż 500 zaszczepionych.

Certyfikaty dla zaszczepionych

Premier Gowin wskazał w poniedziałkowym wystąpieniu, że jako minister ds. gospodarki będzie rekomendował szybkie rozważenie uruchomienia specjalnych certyfikatów dla osób, które są zaszczepione. "Dla osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki lub jedną w przypadku jednodawkowych preparatów; te osoby powinny mieć możliwość korzystania z usług dziś niedostępnych jak hotelarstwo i gastronomia" - wymienił.

10 postulatów Lewiatana w sprawie szczepień pracowników

Lewiatan sformułował 10 postulatów w sprawie szczepień w zakładach pracy. Proponuje jak najszybsze ogłoszenie i skonsultowanie przez rząd szczegółowych procedur i wytycznych. Aby wykorzystanie zakładów pracy w procesie szczepień dało najlepsze efekty, konieczne jest rozpoczęcie programu szczepień w firmach już na początku maja. Konfederacja Lewiatan postuluje odejście od kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia, umożliwienie organizacji szczepień grupom kapitałowym, odejście od limitu 500 pracowników i umożliwienie pracodawcom szczepienia całego środowiska kontaktów społecznych wokół firmy - umożliwienie szczepień także rodzin pracowników, dostawców, usługodawców, innych kontrahentów oraz pracowników outsourcowanych. Dodatkowo proponuje też  umożliwienie organizowania wspólnych punktów szczepień dla swoich pracowników przez kilku pracodawców (np. w specjalnych strefach ekonomicznych), a innym umożliwienie wyboru rodzaju szczepionki (producenta) oraz faktyczne zapewnienie dostępu do wszystkich rodzajów szczepionek.

Szczepienie pracowników a koszty podatkowe

Resort finansów  z kolei w odpowiedzi na pytanie Rzeczpospolitej  wskazał,  że przepisy nie wyłączają wydatków na szczepienia przeciwko Covid-19 z podatkowych kosztów. Ministerstwo Finansów powołało się na objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. zgodnie z którymi: „Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT".

Szczepienie ma być dobrowolne

Jak wskazał Jarosław Gowin, nie będzie żadnego przymusu w sprawie przystąpienia do szczepienia w zakładach pracy. To będzie całkowicie dobrowolna akcja.

Szczepienia w miejscach pracy wymagają określenia procedur

Obecnie trwają rządowe konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców celem wypracowania konkretnych procedur, w tym m.in. sposobu zgłaszania pracowników i zamawiania szczepionek do miejsc pracy. Chodzi o to, aby proces szczepień w firmach był jak najprostszy i powszechnie dostępny. Obie strony mają nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni zostaną ustalone procedury i określone zasady organizacji szczepień przez pracodawców.

Koronawirus w PolsceChoroba, wypadek