Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ostatnie dwa tygodnie na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

Iwona Maczalska

Już niebawem upłynie ostateczny termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit. W wyniku pandemii ustawowy termin został wydłużony o trzy miesiące. Wydłużeniu uległy również terminy na zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz ich przekazanie do szefa KAS.

» CIT-8 w wersji 30. dostępny przez chwilę na e-deklaracje. Jest jednak z nim problem

14 dni – tylko tyle czasu pozostało biurom rachunkowym na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.Przypominamy, że ustawowy termin 31 marca, na skutek postulatów księgowych został wydłużony w 2021 roku o trzy miesiące. Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r. zostały przesunięte na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

Sprawozdania finansowe 2020. Terminy

Źródło: shutterstock

» Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.

Sporządzenie sprawozdań finansowych do 30 czerwca

Nie wszystkie jednostki zyskały dodatkowe trzy miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Jednostkami, które mogą sporządzić sprawozdania najpóźniej do 30 czerwca są:

  • jednostki sektora prywatnego oraz
  • organizacje non-profit.

Ostateczny termin sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok dla jednostek sektora finansów publicznych został wydłużony wyłącznie o jeden miesiąc, i upłynął 30 kwietnia.  

Podpisanie sprawozdania finansowego 2020 do 30 czerwca

Termin 30 czerwca nie dotyczy wyłącznie sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Do tego dnia należy również dokonać jego podpisania. W myśl bowiem nowych przepisów termin na podpisanie sprawozdania finansowego został również wydłużony o 3 miesiące, czyli do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przypomnijmy, że w myśl art. 52 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Złożenie sprawozdania finansowego do KAS do 31 lipca

Wydłużeniu uległ również termin przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS. Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (najpóźniej do 15 października 2021 roku), natomiast termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (najpóźniej do 10 października 2021 roku).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2020 do 30 września

W związku z przesunięciem terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, wydłużeniu uległ również termin na jego zatwierdzenie. W świetle nowych przepisów prawa wydłużono o 3 miesiące - czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono). Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych mija zatem 30 września 2021 roku.

Koronawirus w Polsce