Ostatnie dni na złożenie sprawozdania finansowego za 2021 rok do Szefa KAS lub do KRS

Iwona Maczalska

To już ostatni dzwonek na przekazanie sprawozdania finansowego za 2021 rok do Szefa KAS lub KRS. Warto pamiętać o tym obowiązku. Za niedotrzymanie ustawowego terminu grozi bowiem kara grzywny w wysokości do nawet 60 tys. zł.

» Zbliżają się ważne terminy księgowe [harmonogram]

W 2022 roku jak co roku, działy księgowe oprócz sporządzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły muszą pamiętać o tym, by sprawozdanie to przekazać do Szefa KAS lub do KRS. W 2022 roku termin został wydłużony. Mimo to zbliża się ku końcowi.

» Wysyłka sprawozdania za 2021 r. do KRS krok po kroku

Termin na sprawozdanie finansowe 2021

Źródło: shutterstock

Do kiedy sprawozdanie finansowe 2021 do Szefa KAS lub KRS?

W myśl obowiązujących tzw. przepisów antycovidowych termin na przekazanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły został wydłużony. Podmioty, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym sprawozdania finansowe za 2021 r. muszą zostać przekazane do KRS najpóźniej Duża kara za niezłożenie sprawozdania w terminie

Ustawodawca wprost mówi, że za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KAS lub KRS grozi kara (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Kara grzywny za wspomniane wykroczenie skarbowe dotyczące przekazania sprawozdania do Szefa KAS może wynieść od 301 zł do nawet 60.200 zł.

Nieco inne postępowanie dotyczy nieterminowego złożenia sprawozdania finansowego do KRS. KRS po nieotrzymaniu sprawozdania ma prawo do wszczęcia tzw. postępowania przymuszającego. Oznacza to, że KRS wzywa zarząd  firmy, której dotyczy sprawozdanie do dopełnienia obowiązku w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny. Jeżeli wezwanie nie dojdzie do skutku, KRS może nałożyć karę grzywny w wysokości do 15.000 zł. Jeśli nałożenie grzywny mimo wszystko nie wywoła zamierzonych skutków, KRS ma możliwość wielokrotnego ponawiania kary.

Księgowość