Deklaracja CEEB po terminie. Jak szybko ją wypełnić i wysłać

Iwona Maczalska

30 czerwca minął termin na złożenie deklaracji CEEB. Obowiązek ten dotyczył wszystkich właścicieli nieruchomości. Osobom, które nie złożyły deklaracji w terminie przypominamy, jak szybko złożyć deklarację źródeł ogrzewania CEEB.

» Czas na dokonanie wpisu do CEEB

30 czerwca minął ostateczny termin na wypełnienie deklaracji CEEB dotyczącej źródeł ogrzewania nieruchomości. Deklarację tą musiały złożyć wszystkie osoby posiadające na własność nieruchomość. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to nieruchomość związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też prywatna. Sprawdź, jak szybko złożyć deklarację CEEB.

Jak wysłać CEEB krok po kroku

Źródło: shutterstock

Deklaracja CEEB tylko do 30 czerwca. Za niedopełnienie obowiązku kara grzywny

Deklaracje musi złożyć każdy właściciel domu lub mieszkania. Brak złożonej deklaracji może skutkować nałożeniem kary. Niezłożenie we wskazanym terminie deklaracji może skutkować karą grzywny, zgodnie z art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kara wynosi do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. Osoby, które zorientowały się, że przekroczyły wskazany termin powinny niezwołcznie wysłać swoją deklarację. 

Jak krok po kroku złożyć deklarację CEEB?

Deklarację CEEB można złożyć przez internet, w urzędzie oraz listownie. Najszybszym sposobem będzie złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu. Jak informuje Ministerstwo Środowiska ,,Aby złożyć deklarację:

1. Kliknij przycisk Złóż deklarację, który znajduje się u góry.

2. Zaloguj się w bazie CEEB. Możesz to zrobić za pomocą:

  • profilu zaufanego,
  • e-dowodu,
  • Mojego ID.

3. Wypełnij deklarację:

  • formularz A – dla budynków i lokali mieszkalnych,
  • formularz B – dla budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych).

4.  Złóż deklarację.

5.  Deklarację w formacie .pdf możesz pobrać lub wydrukować”.

 


Źródło: jakiwniosek.pl /youtube

Nieruchomości