Ostateczne kwoty składek ZUS społecznych przedsiębiorców w 2022 roku

Iwona Maczalska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022. Dzięki niemu możliwe jest ostateczne ustalenie składek na ubezpieczenie społeczne, jakie będą obowiązywały w miesiącach styczeń – grudzień 2022 roku.

4 listopada 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2021 poz. 1056). Kwota przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w obwieszczeniu służy ustalaniu ostatecznej wysokości składek ZUS społecznych, jakie będą opłacać przedsiębiorcy w 2022 roku. Jakie składki ZUS społeczne zapłacą w 2022 roku przedsiębiorcy?

Składki ZUS społeczne 2022

Źródło: shutterstock

Składki ZUS społeczne 2022 - najniższa podstawa wymiaru składek

W myśl obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie zatem nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W związku z tym składki ZUS społeczne w okresie styczeń – grudzień 2022 roku będą kształtowały się na poziomie:

  • składka emerytalna 693,58 zł,
  • składka rentowa 284,26 zł,
  • składka chorobowa 87,05 zł,
  • składka wypadkowa 59,34 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 87,05 zł.

Suma miesięcznych składek ZUS społecznych w 2022 roku wyniesie zatem 1211,28 zł.

 

Inaczej będzie wyglądać sytuacja nowych firm korzystających z preferencyjnych składek ZUS (pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności). W ich bowiem przypadku do ustalania podstawy wymiaru składek wykorzystuje się 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (3010 zł w 2022 roku). Oznacza to, że podstawa wymiaru składek dla nowych firm wyniesie 903,00 zł (3010 zł x 30%).


Składki ZUS nowych firm w okresie styczeń – grudzień 2022 roku wyniosą:

  • składka emerytalna 176,27 zł,
  • składka rentowa 72,24 zł,
  • składka chorobowa 22,12 zł,
  • składka wypadkowa 15,08 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 22,12.

Ponieważ w przypadku większości nowych firm obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy nie wystąpi - suma miesięcznych składek ZUS społecznych w 2022 roku wyniesie zatem 285,71 zł.

Składka ZUS zdrowotna 2022

W 2022 roku nastąpią duże zmiany w zakresie ustalania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców. Likwidacji ulegnie bowiem zasada zgodnie z którą wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w danym roku ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Od stycznia 2022 roku za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do samodzielnego ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotnej. Składka zdrowotna nie będzie już bowiem taka sama w każdym miesiącu. Będzie ona w zdecydowanej większości uzależniona od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?”.   

ZUSPodatki 2022HOT