Odroczenie procedury WHT refund do lipca 2021

Redakcja PIT.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odraczające wzorem lat ubiegłych obowiązywanie tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku) do dnia 30 czerwca 2021 r.


Źródło: shutterstock.com

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2421)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2416)

Zaawansowane prace Ministerstwa Finansów nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania ww. procedury WHT refund, zostaną ukończone w 2021 r. Kluczowe założenia leżące u podstaw modernizacji regulacji ustawowych były konsultowane z przedstawicielami biznesu.

Źródło: MF

Podatek u źródła WHT