Od 1 stycznia 2023 r. nowy tytuł do ubezpieczeń

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.

Komplementariusz zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 43.

Źródło: ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Poradnik dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

ZUSFormy opodatkowaniaFormy zatrudnienia