Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 stycznia 2019 r. nowe dane do ZUS na nowych formularzach

12.12.2018 10:40 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy związane ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizacją. Ustawa wprowadza obowiązek wykazywania nowych danych, co wiąże się m.in. ze zmianą dotychczas funkcjonujących formularzy oraz wprowadzeniem nowych.

Nowe raporty ZUS RIA i ZUS RPA

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowano komunikat z informacją dla producentów oprogramowania interfejsowego w sprawie nwych wymagań, które w 2019 roku będą musiały spełnić dokumenty ubezpieczeniowe. 

Wstępny opis wymagań znajduje się na stronie bip.zus.pl w zakładce inne http://bip.zus.pl/inne/wymagania-dla-oprogramowania-interfejsowego/wymagania-dla-oprogramowania-interfejsowego-dokumenty-ubezpieczeniowe

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

Jest to projekt opisu interfejsu na potrzeby wytwórców oprogramowania, który zostanie ostatecznie potwierdzony, jako aktualny po przyjęciu przepisów wykonawczych w zakresie wzorów zmienianych i nowych dokumentów.

Źródło: ZUS

ZUSKodeks pracy