Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających / dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe

Redakcja PIT.pl

Od 13 lutego 2023 roku wejdą w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie). Zgodnie z tymi przepisami od 13 lutego 2023 roku przemieszczanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych objętych zharmonizowaną akcyzą dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (co do zasady z zapłaconą akcyzą) będzie się odbywało z zastosowaniem Systemu EMCS, na podstawie elektronicznych uproszczonych dokumentów towarzyszących e-SAD.

W związku z tym podmioty, które obecnie nabywają wewnątrzwspólnotowo lub dostarczają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, z wykorzystaniem papierowego uproszczonego dokumentu towarzyszącego (dokumentu UDT) będą miały obowiązek posiadania odpowiednio numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy albo numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

Źródło: shutterstock

Od 2 stycznia 2023 roku możliwe jest złożenie wniosku na portalu PUESC o uzyskanie:

  • numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy,
  • numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

Możliwe jest również uzyskanie numeru akcyzowego na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Numer akcyzowy nadany na potrzeby jednorazowego nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej będzie ważny przez 3 miesiące.

Wszystkie numery akcyzowe nadane od 2 stycznia do 12 lutego 2023 roku będą ważne od 13 lutego 2023 roku.

Uzyskanie numeru akcyzowego, podobnie jak rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), jest czynnością materialno-techniczną. Złożenie przez podmiot kompletnego wniosku na PUESC powoduje automatyczne nadanie numeru akcyzowego.

Organem właściwym w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Więcej informacji znajdziesz na portalu PUESC.

 

Źródło: MF

Inne podatki