Nowy JPK_VAT za październik należy złożyć do 25 listopada 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Od 1 października 2020 r. obowiązują nowe przepisy, podatnicy VAT do 25 listopada 2020 r. muszą przesłać do urzędu skarbowego  nowy plik JPK_VAT. Rozliczenie podatku VAT za październik odbywa się według nowych zasad i dotyczy wszystkich czynnych podatników, którzy dotąd składali deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Nowy JPK_VAT

Nowy JPK_VAT ma być odciążeniem dla firm, jeden plik zastąpił składane dotąd oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT. Pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik 2020 r., podatnicy powinni złożyć do 25 listopada 2020 r. Korekty rozliczeń za okresy sprzed października 2020 r. należy składać na dotychczasowych zasadach.

Elementy nowego pliku JPK_VAT

JPK_VAT z deklaracją składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Składają go wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa.

Nowy plik JPK_VAT obejmuje:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.
  Nowy plik nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie dotyczy również pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Nowy JPK do 25.11.2020

Źródło: shutterstock

Jak wysłać nowy JPK_VAT?

Nowa deklaracja wysyłana jest do urzędu skarbowego wyłącznie w wersji elektronicznej. Podatnicy wysyłają pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT ma dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia do wysyłki JPK_VAT

Do składania plików JPK_VAT podatnicy mogą wykorzystywać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów są to:

 • aplikacja e-mikrofirma
 • formularz interaktywny
 • aplikację Klient JPK_WEB

Narzędzia te są dostępne na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja w zakładce: bezpłatne narzędzia.
W sprawach technicznych dotyczących plików JPK – w tym w sprawie aplikacji e-mikrofirma – można pisać na adres [email protected].
Do przesłania nowego pliku JPK_VAT konieczne będzie posiadanie podpisu elektronicznego. Nowy JPK można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Pliki można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: https://e-dokumenty.mf.gov.pl.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT.
Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT obowiązują od  1 października 2020 r., a więc plik JPK za październik należy złożyć do 25 listopada 2020 r

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVAT