Nowy JPK_V7 już obowiązuje. O czym trzeba pamiętać?

Ewelina Czechowicz

Od 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać jednolity plik kontrolny. Nowy plik zostanie przez przedsiębiorcę wysłany dopiero 25 listopada, jednak już teraz warto zadbać o właściwe oznaczenie dokumentów.

Przedsiębiorcy od dziś mają obowiązek oznaczania dostaw niektórych grup towarów  i usług oraz procedur specjalnych, takich jak split payment. W nowym pliku pojawią się nowe oznaczenia, dlatego nie warto odkładać na ostatnią chwilę ewidencji danych, które będą potrzebne do prawidłowego przygotowania JPK_V7 (dla podatników rozliczających się miesięcznie) lub JPK_V7K (dla podatników kwartalnych).

Źródło: MF - youtube.com

Budowa nowego JPK_V7

Nowy JPK_V7 składa się z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Trzeba więc będzie w nim wykazać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Nowy JPK_V7 nowe obowiązki

Nowy JpK_V7 to obowiązek oznaczania wybranych dostaw towarów i usług kodami GTU oraz stosowanie procedur szczególnych takich jak obowiązkowy split payment.

Kody GTU od 1 do 13

Przy tworzeniu pliku przedsiębiorcy będą musieli dokonać oznaczenia towarów i usług na podstawie par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) kodami GTU.

» Nie każda sprzedaż będzie musiała być oznaczona kodem GTU od 1 października

Z obowiązku tego będą zwolnieni Ci podatnicy, którzy nie dokonują dostawy towarów ani nie świadczą usług wymienionych w par. 10 ust. 3 rozporządzenia. Oni nie będą  musieli  stosować kodów GTU.

Czy trzeba kodami oznaczać faktury?

Podatnicy nie mają obowiązku podawania kodów GTU i innych oznaczeń na fakturach. Mogą ale nie muszą ich w ten sposób oznaczać. Oznaczenie GTU musi znaleźć się jedynie na ewidencji VAT.

» Gdzie umieszczać nowe kody GTU? Na fakturze, czy tylko w pliku JPK_V7?

Warto jednak zadbać o to by zbierać dane dotyczące oznaczeń, szczególnie wtedy kiedy firma dokonuje wielu transakcji sprzedażowych lub usługowych objętych obowiązkowemu kodowaniu GTU. Wtedy łatwiej będzie przygotować nowy plik.

Aplikacje dla przedsiębiorców do wysyłki JPK_VAT

Już teraz warto się zastanowić czy przedsiębiorca skorzysta z bezpłatnych narządzi do wysyłki JPK_VAT. Pliki JPK, w tym nowe JPK_VAT z deklaracją, będzie można przesyłać wyłącznie przez nową bramkę REST API lub korzystając z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów: formularza interaktywnego albo aplikacji e-mikrofirma lub Klient WEB.

» Trzy darmowe programy MF do obsługi nowego JPK_V7 od 1 października

Jeżeli jednak przedsiębiorca chce skorzystać z programów komercyjnych nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę i już teraz zadbać o wdrożenie odpowiedniego oprogramowania i przeszkolenie pracowników.

 

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny