Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe obowiązki w walce z praniem pieniędzy - także dla księgowych i biur rachunkowych

Ewelina Czechowicz 03.03.2021 10:45 (aktualizacja: )

25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Ustawa implementuje unijne przepisy do polskiego systemu prawnego. Nowe przepisy adresowane są do instytucji oraz organów właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kogo obejmą zmiany?

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z 25 lutego 2021 r. przyjęta przez Sejm implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Doprecyzowuje również listę instytucji obowiązanych które będą musiały wdrożyć nowe obowiązki. Dodaje do niej przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) prowadzących działalność polegającą na:

  • obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane).


Źródło: shutterstock.com

Przepisy noweli uszczegóławiają również definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają także ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka. Nowelizacja doprecyzowuje również zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto też obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza również mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

Nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych

Praktycznie wszystkie biura księgowe w Polsce, tak jak banki, czy biura nieruchomości, po wejściu przepisów w życie jak pisze serwis prawo.pl będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. I to już po 14 dniach od opublikowania nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Księgowi będą musieli na mocy nowych przepisów wdrożyć procedury wewnętrzne, które pomogą zidentyfikować klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcje księgowi będą musieli je zgłaszać.   Czy biura rachunkowe są przygotowane na takie zmiany?

Kontrola