Nowe deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40 do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok

Iwona Maczalska 13.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

2014-09-04

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi wzorami deklaracji PIT służących do rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok.

Nowe druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt wskazuje nowe wzory deklaracji:

 1. PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
 2. PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 3. PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 4. PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 5. PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 6. PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40, PIT-36L, PIT-38 za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Zmianie ulegną również załączniki do deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

 • PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
 • PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
 • PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy,
 • PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Nowe deklaracje będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl