Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

Iwona Maczalska 12.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

MPiPS wydało projekt rozporządzenia zmieniający stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W myśl projektu nowa stopa procentowa składki wypadkowej zostanie obniżona z obecnego 1,80% do 1,67%.

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku / YAY foto

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W przypadku tych płatników wysokość stopy procentowej ustala ZUS jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Wysokość stopy procentowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala m.in. na podstawie przesłanych przez płatnika druków ZUS IWA - Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pozostali płatnicy, w tym m.in. płatnicy zwolnieni z obowiązku składania druków ZUS IWA zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki wypadkowej wynosić będzie tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy płatnik.

<< Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku >>

1,67% stopy procentowej składki wypadkowej dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych

W myśl art. 28 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Ponieważ w projekcie rozporządzenia najwyższa stopa procentowa wynosi 3,33%, a nie jak dotychczas 3,60% (górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego), to od 1 kwietnia spodziewać się możemy obniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Jej wysokość od 1 kwietnia 2018 roku wynosić będzie 1,67%, a nie jak obecnie 1,80%.

Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

47,98 zł

44,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018

Rodzaj składki

Wysokość obowiązująca do 31 marca 2018 r.

Wysokość obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

Składka wypadkowa

11,34 zł

10,52 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Stopy procentowe składki wypadkowej dla płatników zatrudniających co najmniej 10 ubezpieczonych

Ponieważ kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych z GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe (dostępnych w dniu 31 stycznia danego roku), na okres nie dłuższy niż trzy lata składowe – od 1 kwietnia 2018 roku powinny zacząć obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zgodnie z projektowanymi zmianami tą sama kategorię ryzyka oraz stopę procentową składki zachowają 32 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka oraz stopy procentowej składki dotknie 4 grupy, natomiast zmniejszeniu podlegać będzie aż 28 grup. Najniższa stopa procentowa składki w myśl projektowanego rozporządzenia wynosić będzie 0,67%, natomiast najwyższa 3,33%.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki przedstawia poniższa tabela:

Składka wypadkowa - kategorie ryzyka, grupy działalności 2018

Składka wypadkowa - kategorie ryzyka, grupy działalności 2018 / rcl.gov.pl

Iwona Maczalska, PIT.pl

HOTNiski ZUSZUS