Nowa wersja 32. zeznania CIT-8 do dochodu za 2022 rok

Iwona Maczalska

Rząd przygotował nowy wzór zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2022 r. To nie wszystko. Zmienią się również załączniki do deklaracji.

Do konsultacji społecznej trafił projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zeznania CIT-8 składanego za 2022 rok. Zmianie ulegną również załączniki do deklaracji:

  1. CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  2. CIT/WZ - Informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększającychpodstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych,
  3. CIT/BR - Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową,
  4. CIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
  5. CIT/M – Informacja podatnika minimalnego podatku dochodowego za rok podatkowy,
  6. CIT/PD – Informacja o wysokości przerzuconych dochodów oraz należnego podatku od przerzuconych dochodów za rok podatkowy.

Nowa wersja CIT-8 za 2022 rok

Źródło: shutterstock

CIT-8 w wersji 32. za 2022 rok wraz z załącznikami. Co się zmieni?

Jak informuje uzasadnienie do projektu ,, Aktualizacja zeznania rocznego wraz z załącznikami obejmuje m.in. kwestie wprowadzenia nowych ulg podatkowych, tj. odliczenie z tytułu kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (art. 18ea ustawy CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy CIT), odliczenie z tytułu nabycia udziałów (akcji) w innej spółce (art. 18ec ustawy CIT), odliczenie z tytułu dokonania pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (art. 18ee ustawy CIT), odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (art. 18ef ustawy CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (art. 38eb ustawy CIT). Rozwiązania te weszły w życie 1 stycznia 2022 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.”.

 

 

CITKsięgowość