Nie zwlekaj z wnioskiem o 500+ na nowy okres 2022/2023, bo będziesz czekał do 3 mc-y za spłatą ZUS

Katarzyna Sudaj

Od 1 czerwca br. zaczyna się nowy okres świadczenia w  ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Kto nie złożył jeszcze wniosku i zrobi to dopiero w maju, będzie musiał poczekać za wypłatą środków aż do lipca. Każdy miesiąc opóźnienia ze złożeniem wniosku to oczekiwanie na późniejszą spłatę z ZUS lub utrata świadczeń za poszczególne miesiące.


Źródło: shutterstock.com

Od 1 lutego do końca kwietnia br. można było składać elektroniczne wnioski o świadczenie 500 plus na nowy okres od czerwca 2022 do maja 2023 roku. Kto zmieścił się w tym terminie, ten otrzyma świadczenia za miesiąc czerwiec najpóźniej przed końcem czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. :

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r

Uwaga!

Tylko wnioski złożone do końca czerwca gwarantują, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

Jeśli wniosek o świadczenie wpłynie do ZUS po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie „Rodzina 500+” na nowych zasadach w 2022 roku

Przypominamy, że obsługę wniosków o 500+ przejął ZUS i to do ZUS-u należy składać teraz wniosek, tylko w formie elektronicznej przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie na konto bankowe, w formie bezgotówkowej.

Gdzie złożyć nowy wniosek o 500+?

Wniosek trzeba złożyć przez internet, online, do ZUS korzystając z trzech poniższych sposobów e-wnioskowania, czyli poprzez:

  • portal PUE ZUS,
  • portal Ministerstwa Rodziny Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl ,
  • bankowość elektroniczną.

Nie przegap terminu, bo szkoda czekać do trzech miesięcy na spłatę lub stracić część świadczenia. 

MacierzyństwoUlga na dzieci